POZOR   POZOR:  Systém poskytuje optimální ochranu pouze v případě, že správně používáte bezpečnostní pás.

Varovná kontrolka se rozsvítí a zazní výstražné zvukové znamení, jsou-li splněny tyto podmínky:
  • Je obsazeno sedadlo řidiče nebo přední sedadla.
  • přední bezpečnostní pásy nejsou zapnuté,
  • rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hranici.
Kontrolka se rozsvítí také tehdy, když si řidič nebo spolujezdec odepnou bezpečnostní pás za jízdy.
Pokud si nezapnete bezpečnostní pás, varovná kontrolka přibližně po pěti minutách automaticky zhasne a zvukový signál se vypne.
Vypnutí připomenutí bezpečnostního pásu
Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Sledování bezpečnostního pásu
Zapnutí bezpečnostních pásů je potvrzeno zobrazením symbolu zaškrtnutí.
Není-li bezpečnostní pás zapnutý, zobrazí se vykřičník a zazní zvukové znamení.
Poznámka:   Pokud dojde k rozepnutí více bezpečnostních pásů v průběhu několika sekund, zazní jen jedno zvukové znamení.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK