Image Shown Without Description
Airbag se odpálí při silných čelních nárazech nebo nárazech, k nimž dojde pod malým úhlem. Airbag se nafoukne během několika tisícin sekundy, přibrzdí pohyb těla vpřed a při kontaktu s cestujícím se vyfoukne. Airbag se neodpaluje při menších čelních srážkách, při nárazech zezadu a zboku nebo při převrácení vozidla.
Deaktivace airbagu spolujezdce
POZOR   POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

Spínač je na koncové boční ploše přístrojové desky na straně spolujezdce. Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce se nachází na středové konzole.
Image Shown Without Description
  1. Zasuňte klíč do spínače.
Image Shown Without Description
  1. Klíč otočte do polohy OFF (Vypnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce (OFF). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Aktivace airbagu spolujezdce
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Image Shown Without Description
  1. Klíč otočte do polohy ON (Zapnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka aktivace airbagu spolujezdce (ON). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.