POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se otevřít kryt airbagu.

Airbag se odpálí při silném čelním nárazu nebo téměř čelním nárazu v úhlu do 30° zleva nebo zprava. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfukují, a brání tak nárazu kolen do sloupku řízení. Při menších čelních srážkách, převrácení, nárazu zezadu nebo ze strany k odpálení kolenního airbagu řidiče nedojde.
Poznámka:   Kolenní airbag řidiče má nižší prahovou hodnotu odpálení náložky než přední airbagy. Při drobném nárazu může dojít pouze k odpálení kolenního airbagu.