Poznámka:   Změny nebo úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.
Běžný provozní dosah vysílače namontovaného v tomto voze je přibližně 10 m.
Provozní rozsah se může snížit vlivem následujících podmínek:
  • počasí,
  • blízkost radiových věží,
  • překážky v okolí vozidla,
  • jiná vozidla parkující v blízkosti.
Radiofrekvence využívaná dálkovým ovládáním může být použita i jinými radiovysílači (např. amatérskými rádii, lékařskými zařízeními, bezdrátovými sluchátky, jinými bezdrátovými dálkovými ovládáními, mobilními telefony, nabíječkami akumulátorů nebo poplašnými systémy). Jsou-li frekvence rušeny, nebudete moci dálkové ovládání používat. Můžete ale dveře zamykat a odemykat klíčem.
Poznámka:   Než od vozidla odejdete, zkontrolujte, že je zamknuté.
Poznámka:   Pokud jste v dosahu vozidla a neúmyslně stisknete tlačítka na dálkovém ovládání, můžete dveře odemknout.
Poznámka:   Dálkové ovládání obsahuje citlivé elektronické součásti. Vystavení účinkům vlhkosti nebo nárazům může způsobit trvalé poškození.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK