POZOR   POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu.

Zamčení volantu
  1. Vytáhněte klíček ze zapalování.
  1. Mírně otočte volantem, aby se aktivoval zámek.
Odemykání volantu
  1. Zasuňte klíč do zapalování.
  1. Otočte klíček do polohy I.
Poznámka:   Odemknutí bude pravděpodobně vyžadovat mírné otočení volantem.