Filtr je součástí systému redukce emisí namontovaného ve vozidle. Filtruje škodlivé kouřové částice (saze) z výfukových plynů vznětových motorů.
Regenerace
POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Regenerační proces vyžaduje velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Hrozí nebezpečí požáru.

Poznámka:   Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.
Poznámka:   Během regenerace při jízdě nízkou rychlostí nebo v době, kdy motor běží naprázdno, může být cítit zápach rozpáleného kovu a může být slyšet kovové cvakání. Toto chování při regeneraci je způsobeno vyšší teplotou a je běžné.
Poznámka:   Při regeneraci mohou být patrné změny zvuku motoru nebo výfuku.
Poznámka:   Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla. Může se tak stát za nízkých okolních teplot nezávisle na teplotě chladicí kapaliny motoru, například při krátkých jízdách či za nízkých teplot chladicí kapaliny.
Aby filtr pevných částic zabudovaný ve vozidle fungoval správně, je nutná pravidelná regenerace. Vozidlo provádí tento proces automaticky.
Pokud váš způsob jízdy splňuje nejméně jednu z následujících podmínek:
  • jezdíte pouze na krátké vzdálenosti,
  • často zapínáte a vypínáte zapalování,
  • při jízdě často zrychlujete a zpomalujete.
Pro podporu regeneračního procesu musíte příležitostně vykonat jízdy za následujících podmínek:
  • Jeďte s vozidlem běžným jízdním stylem a při vyšších rychlostech nejméně 20 minut po hlavní silnici nebo dálnici. Krátké zastávky na regenerační proces vliv mít nebudou.
  • Vyhněte se delší jízdě na volnoběh a vždy dodržujte omezení rychlosti a sledujte podmínky na silnici.
  • Nevypínejte zapalování.
  • Zvolte vhodný rychlostní stupeň, aby se otáčky motoru v ideálním případě pohybovaly v rozsahu 1 500 – 3 000 ot./min.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK