Image Shown Without Description
AOvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
BRegulace proudění vzduchu: Ovládacími prvky můžete zapnout nebo vypnout proudění vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
CRegulace teploty: Slouží k regulaci teploty vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
DMAX Defrost: Slouží k zapnutí odmrazování. Venkovní vzduch proudí přes větrací průduchy u čelního skla a klimatizace se zapne automaticky. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
EMAX A/C: (Plný výkon klimatizace) Slouží k zapnutí maximálního chlazení. Recirkulovaný vzduch proudí přes větrací průduchy v přístrojové desce a klimatizace se zapne automaticky.
FRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Pokud je nastaveno proudění do výdechů v přístrojové desce nebo do výdechů v přístrojové desce a u podlahy, může se recirkulace vzduchu za teplého počasí zapínat a vypínat také automaticky, aby se zlepšila účinnost chlazení.
GVyhřívaná sedadla (jsou-li ve výbavě): Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání sedadel.   Viz   Vyhřívaná sedadla
HVyhřívání čelního skla (je-li ve výbavě): Stisknutím tlačítka zapnete vyhřívání, které čelní sklo zbaví tenké vrstvy námrazy a zamlžení.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
IVypínač: Stisknutím tlačítka systém zapnete nebo vypnete. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
JVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
KA/C: Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Klimatizace sníží teplotu ve vozidle využitím venkovního vzduchu. Chcete-li zlepšit čas dosažení příjemné teploty za horkého počasí, otevřete při jízdě okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Poznámka: Za určitých okolností (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace spuštěn i po vypnutí klimatizace.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK