Image Shown Without Description
AOvládání teploty na levé straně: Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení teploty na levé straně. Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro pravou stranu.
BVypínač: Stisknutím tlačítka systém zapnete nebo vypnete. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
COvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
DIndikátory regulace ventilátoru: Regulace ventilátoru je signalizována rozsvícením indikátorů.
ERegulace proudění vzduchu: Ovládacími prvky můžete zapnout nebo vypnout proudění vzduchu větracími průduchy k čelnímu sklu, na přístrojové desce a v prostoru pro nohy. Proudění vzduchu je možné nastavit v libovolné kombinaci těchto větracích průduchů.
FOvládání teploty na pravé straně: Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení teploty na pravé straně.
GA/C: Stisknutím tlačítka zapněte nebo vypněte klimatizaci. Klimatizace sníží teplotu ve vozidle využitím venkovního vzduchu. Chcete-li zlepšit čas dosažení příjemné teploty za horkého počasí, otevřete při jízdě okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích otvorů.
Poznámka: Za určitých okolností (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace spuštěn i po vypnutí klimatizace.
HRecirkulovaný vzduch: Stisknutím tlačítka přepnete mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Pokud je nastaveno proudění do výdechů v přístrojové desce nebo do výdechů v přístrojové desce a u podlahy, může se recirkulace vzduchu za teplého počasí zapínat a vypínat také automaticky, aby se zlepšila účinnost chlazení.
IMAX A/C (Max. klimatizace): Stisknutím tlačítka dosáhnete maximálního ochlazení. Recirkulovaný vzduch proudí přes větrací otvory v přístrojové desce, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost.
JVyhřívaná sedadla: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání sedadel.   Viz   Vyhřívaná sedadla
KVyhřívání čelního skla: Stisknutím tlačítka zapnete vyhřívání, které čelní sklo zbaví tenké vrstvy námrazy a zamlžení.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
LVyhřívání volantu: Stisknutím tlačítka zapnete a vypnete vyhřívání volantu.
MMax. odmrazování: Odmrazování zapnete stisknutím tlačítka. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor je automaticky nastaven na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
NVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
OAUTO: Stisknutím tlačítka zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání sání/recirkulace vzduchu se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo vyhřátí či ochlazení kabiny na požadovanou teplotu. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout stisknutím a podržením tlačítka na dobu delší než dvě sekundy.