POZOR   POZOR:  Systém kamery představuje pomůcku, kterou je nutné používat společně s pohledem z oken a sledováním vnitřního zpětného zrcátka i vnějších zpětných zrcátek, aby řidič získal nejlepší výhled.

Missing Image
Přední kamera se nachází v mřížce chladiče.
Použití přední kamery
Přední kamera poskytuje obraz oblasti před vozidlem.
Chcete-li používat systém přední kamery, zařaďte libovolný rychlostní stupeň kromě zpátečky (R). Pokud je rychlost vozidla nižší než 10 km/h, po stisknutí tlačítka pro zapnutí kamery se zobrazí obraz oblasti před vozidlem.
Poznámka:   Obraz zobrazený na obrazovce se může lišit v závislosti na orientaci vozidla a stavu vozovky.
Poznámka:   Pokud rychlost vozidla přesáhne 10 km/h, přední kamera se vypne. Systém je po snížení rychlosti nutné znovu zapnout pomocí tlačítka pro zapnutí kamery.
Missing Image  Kamera je umístěna na audio jednotce.
Pohledy kamery
Stisknutím tlačítka kamery můžete přepínat mezi různými pohledy.
  • Normální přední pohled: kamera poskytuje obraz oblasti přímo před vozidlem.
  • Normální rozdělený pohled: kamera poskytuje rozšířený obraz oblasti před vozidlem. Tento pohled můžete aktivovat stisknutím tlačítka kamery na obrazovce normálního předního pohledu.