POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Image Shown Without Description
AVOL a vypínač: Stisknutím tohoto tlačítka systém vypnete nebo zapnete. Otočením ovladače upravíte hlasitost.
BCD mechanika: Zde vložte disk CD.
CTUNE: Otáčením můžete vyhledávat rozhlasové stanice po jednotlivých krocích.
DVyhledávání: V režimu rádia vyberte rozhlasovou stanici a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na následující stanici s nejsilnějším signálem. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle dopředu k následující dostupné rozhlasové stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím další skladbu. Stisknutím a podržením můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dopředu.
EVysunutí: Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.
FVyhledávání: V režimu rádia vyberte rozhlasovou stanici a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na předchozí stanici s nejsilnějším signálem. Stisknutím a podržením tlačítka přejdete rychle vzad na předcházející dostupnou rozhlasovou stanici. V režimu přehrávání disku CD vyberete stisknutím předchozí skladbu. Stisknutím a podržením můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dozadu.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK