POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   Systém s dotykovou obrazovkou ovládá většinu funkcí audio systému. Viz informace o systému SYNC.
Image Shown Without Description
AVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém.
BOtvor pro vkládání CD: Zde vložte disk CD.
CVysunutí: Stisknutím tohoto tlačítka vysunete disk CD.
DTUNE: V režimu autorádia můžete stisknutím tohoto tlačítka ručně prohledávat frekvenční pásmo.
EVolume: Otáčením se upravuje hlasitost.
FSEEK a rychlý přechod dopředu a dozadu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání. V režimu Media se stisknutím tohoto tlačítka vybírá předchozí nebo další skladba. Stisknutím a podržením můžete aktuální skladbu přetáčet rychle dopředu.
Struktura nabídek
Poznámka:   V závislosti na typu vašeho systému se mohou některé možnosti mírně lišit.
Stiskněte tlačítko Menu.
Tlačítka se šipkou nahoru a dolů jsou určena k procházení možností.
Stisknutím šipky vpravo spustíte nabídku. Stisknutím šipky vlevo opustíte nabídku.
Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Radio  
Scan
Zvolte pro přehrání krátkých ukázek všech dostupných kanálů.  
AST
Zvolte pro uložení šesti lokálních stanic s nejsilnějším příjmem pro frekvenční pásma AM-AST a FM-AST.  
Radio text
*   Zvolte pro zobrazení doplňujících informací, jako je např. jméno interpreta.  

*Další informace nemusí být vždy k dispozici.

Nastavení Audio  
Alternativní frekvence   Pokud je aktivní možnost alternativní frekvence, systém přeladí na vysílání stejné stanice na jiné frekvenci s lepším příjmem.  
Režim regionálního vysílání   Režim regionálního vysílání ovládá přepínání alternativních frekvencí mezi místními sítěmi.  
News announcement
Když je aktivní možnost oznamování zpráv, systém přeruší aktivní zdroj audio signálu a přehraje příchozí zprávy, pokud aktuálně naladěná stanice (nebo naposledy naladěná stanice, pokud je aktivní jiné médium) přehrávání zpráv podporuje.  
Service linking
*   Když je aktivní služba přeladění stanice, systém automaticky přepne z režimu DAB na pásmo FM, pokud bude vysílání DAB nedostupné.  
Adaptive volume
Automaticky upravuje úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy. Systém můžete nastavit v rozsahu 0 až +7.  
Sound
Zvolte pro úpravu nastavení středních tónů, výšek, hloubek, vyvážení hlasitosti pro přední a zadní část a vyvážení hlasitosti pro pravou a levou stranu.  
DSP occupancy
Zvolte pro optimalizaci kvality zvuku pro vybranou pozici sedadla.  
DSP
Vyberte mezi stereo režimy. Pouze u externích audio systémů.  

* Pouze v rámci variant DAB.

Nastavení CD  
Prohledat vše   Zvolte pro prohledání všech voleb disku.  
Prohledat složku   Zvolte pro prohledání všech hudebních souborů v aktuální složce souborů MP3.  


Nastavení hodin  
Set Date and Time
Zvolte pro nastavení času a kalendářního data.  
24 Hour
Zvolte pro zobrazení času ve 12hodinovém režimu nebo 24hodinovém režimu.  


Nastavení displeje  
Tlumení sv.   Zvolte pro změnu jasu displeje.  
Language
Zvolte pro nastavení jazyka na angličtinu, francouzštinu nebo španělštinu.  
Teplota Nastavení   Můžete vybrat zobrazení teploty venkovního vzduchu ve stupních Fahrenheita nebo Celsia.