POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.
POZOR   POZOR:  Z bezpečnostních důvodů nepřipojujte ani nenastavujte přenosný hudební přehrávač během jízdy.
POZOR   POZOR:  Za jízdy mějte přenosný hudební přehrávač uložen na bezpečném místě, například na středové konzole nebo v odkládací přihrádce. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit zranění osob. Prodlužovací kabel audiojednotky musí být dostatečně dlouhý, aby mohl být přenosný hudební přehrávač při jízdě bezpečně uložen.

Image Shown Without Description
Externí zvukový port umožňuje připojit přenosný hudební přehrávač a přehrávat hudbu z reproduktorů vozidla. Můžete použít libovolný přenosný hudební přehrávač určený k použití se sluchátky. Prodlužovací zvukový kabel musí mít na obou stranách 3,5milimetrové koncovky (zástrčky).
  1. Vypněte motor, rádio a přenosný hudební přehrávač. Zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy P.
  1. Zapojte prodlužovací kabel přenosného hudebního přehrávače do externího zvukového portu.
  1. Zapněte rádio. Zvolte naladěnou stanici FM nebo disk CD.
  1. Nastavte požadovanou hlasitost.
  1. Zapněte přenosný hudební přehrávač a nastavte jej na polovinu maximální hlasitosti.
  1. Až se možnost zvukového výstupu zobrazí na displeji, stiskněte tlačítko Média. Přestože je hlasitost snížena, měli byste hudbu slyšet.
  1. Nastavte hlasitost přenosného hudebního zařízení tak, aby dosáhla úrovně hlasitosti stanice FM nebo disku CD. Přepínejte přitom mezi ovládacími prvky AUX a FM nebo CD.