POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Poznámka:   V závislosti na volitelné výbavě vašeho vozidla se může systém lišit od verze, která je zde znázorněna.
Image Shown Without Description
ACD: Stisknutím přehrajete disk CD. Stisknutím funkčních tlačítek můžete procházet možnosti v nabídce.
BZvuk: Stisknutím přejdete na nastavení výšek, středů, hloubek, vyvážení vpředu a vzadu a rozložení zvuku vlevo a vpravo. Požadovaná nastavení vyberete pomocí šipek nahoru a dolů. Po vybrání nastavení změňte hodnotu pomocí šipek doleva a doprava. Stisknutím tlačítka OK nastavení potvrďte nebo stisknutím tlačítka MENU nabídku ukončete. Nastavení zvuku lze nastavit pro každý zdroj zvuku nezávisle.
CDisplej: Informuje o stavu aktuálně vybraného režimu.
DČíselná klávesnice: V režimu rádia můžete ukládat a vyvolávat své oblíbené radiostanice. Chcete-li uložit určitou stanici, nalaďte ji a poté stiskněte a podržte tlačítko předvolby, dokud se neobnoví zvuk. V režimu Media můžete vybírat skladbu. V režimu telefonu můžete zadat telefonní číslo.
EFunkční tlačítka: Stisknutím tlačítek volíte různé funkce audio systému v závislosti na aktuálním režimu (například režim Radio nebo režim Media).
FTUNE: Stisknutím tohoto tlačítka můžete ručně vyhledávat v radiofrekvenčním pásmu.
GVysunutí: Stisknutím tlačítka vysunete disk CD.
HSEEK a rychlý přechod dopředu a dozadu: V režimu rádia vyberte frekvenční pásmo a stiskněte toto tlačítko. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání. V režimu Media se stisknutím tohoto tlačítka vybírá předchozí nebo další skladba. Stisknutím a podržením tlačítka můžete aktuální skladbu rychle přetáčet dozadu nebo dopředu.
IUkončení telefonického hovoru: Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte telefonický hovor.
JOK a tlačítka šipek: Stisknutím tlačítka OK potvrdíte výběr nabídky. Stisknutím můžete procházet možnosti v nabídce.
KOtvor pro vkládání CD: Zde vložte disk CD.
LPřijmutí telefonického hovoru: Stisknutím tohoto tlačítka můžete buďto přijmout příchozí hovor, nebo uskutečnit telefonický hovor.
MPřehrát/Pozastavit: Stisknutím stanici ztlumíte. V režimu médií otočením zvolíte další skladbu. Stisknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání skladby.
NVOL a vypínač: Stisknutím tohoto tlačítka systém vypnete nebo zapnete. Otočením ovladače upravíte hlasitost.
OMENU: Stisknutím přistoupíte k různým funkcím audio systému. Viz část Struktura nabídek dále v této kapitole.
PPHONE: Toto tlačítko umožňuje přístup k funkcím telefonu systému SYNC. Viz informace o systému SYNC.
QMEDIA: Stisknutím otevřete nabídku zdroje médií. Opakovaným stisknutím můžete přepnout na disk CD nebo zařízení SYNC-Media nebo můžete zdroji médií procházet pomocí tlačítek se šipkami. Stisknutím tlačítka OK vyberete zdroj.
RHodiny: Stisknutím zobrazíte hodiny, pokud se nenacházíte v režimu telefonu.
SRADIO: Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete vybrat frekvenční pásmo rádia. Stisknutím a podržením tlačítka vyberete funkci automatického ukládání. Stisknutím tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku aktivního pásma rádia.
TTA: Stisknutím zapnete či vypnete příjem dopravních hlášení nebo zrušíte aktivní hlášení.
Poznámka: Dopravní hlášení nemusí být v některých oblastech k dispozici.