Zpráva   Popis a postup  
Zkontrolujte CD
Obecná chybová zpráva pro chyby související s disky CD. Například není možné načíst disk CD, je vložen datový disk CD atp. Ujistěte se, že je disk správně vložen. Disk očistěte a zkuste znovu, případně jej vyměňte za disk s hudbou, o kterém víte, že je v pořádku. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.  
Porucha mechaniky
Obecná chybová zpráva pro závadu mechanismu. Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.  
Tepl. mechan vysoká
Obecná chybová zpráva pro příliš vysokou teplotu mechanismu. Jednotka nebude fungovat, dokud nevychladne. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.