POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a zajistěte, aby si nehrály s elektricky ovládanými okny. Mohly by se vážně zranit.
POZOR   POZOR:  Při zavírání elektricky ovládaných oken se ujistěte, že nejsou blokovány a že se v blízkosti otvoru oken nenachází děti ani zvířata.

Image Shown Without Description
Stisknutím ovladače okno otevřete.
Nadzvednutím ovladače okno zavřete.
Poznámka:   Pokud je otevřené jen jedno okno, může vydávat pulzující hluk. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Otevření okna jedním dotykem
Stiskněte ovladač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Ovladač zcela zvedněte a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Resetování zavření okna jedním dotykem
  1. Zvedněte a podržte ovladač, dokud se okno zcela nezavře.
  1. Uvolněte ovládací prvek.
  1. Otevřete okno a poté je zkuste automaticky zavřít.
  1. Pokud se okno nezavřelo automaticky, postup zopakujte.
Zámek okna
Image Shown Without Description
Stisknutím ovladače odblokujete nebo zablokujete ovládání zadních oken. Rozsvítí se, jakmile se ovládání zadních oken zablokuje.
Ochrana proti přivření
Při zavírání se okno automaticky zastaví. Při zjištění překážky v dráze se okno o kousek vrátí.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
POZOR   POZOR:  Pokud potlačíte funkci ochrany proti přivření, okno se při kontaktu s překážkou nezastaví. Při zavírání oken buďte obezřetní, abyste nikomu nepřivodili zranění a nepoškodili vozidlo.

Zatáhněte za spínač a podržte jej dvě sekundy, dokud okno nedosáhne polohy, ve které se vypne ochrana proti přivření. Okno se bude zavírat bez ochrany proti přivření. Pokud spínač uvolníte ještě před úplným zavřením okna, pohyb okna se zastaví.
Zpožděné ovládání příslušenství
Ovladače oken lze používat několik minut poté, co bylo vypnuto zapalování, nebo dokud nejsou otevřeny některé z předních dveří.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK