Sedadla ve druhé řadě
Posouvání sedadel dozadu a dopředu
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.

Image Shown Without Description
Nastavení opěradla
Image Shown Without Description
Chcete-li opěradlo naklopit, zatáhněte u vnějších sedadel za páku nebo u prostředního sedadla za třmen a opřete se do opěradla, abyste dosáhli požadované polohy.
Chcete-li opěradlo zvednout, zatáhněte páku nahoru a svou vlastní vahou zatlačte sedák sedadla dopředu.
Poloha pro snadné nastupování (pouze vozidla s třetí řadou sedadel)
Poznámka:   Vnější sedadla můžete posouvat dopředu, aby byl umožněn přístup ke třetí řadě sedadel.
Image Shown Without Description
 1. Jednou zatáhněte za páku. Přemístěte sedadlo do polohy znázorněné na obrázku a posuňte celé sedadlo dopředu.
Image Shown Without Description
 1. Při vystupování z vozidla ze sedadla třetí řady zatlačte páčku v horním rohu krajních sedadel nahoru.
 1. Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro sezení, zasunujte sedadlo směrem dozadu a dolů, dokud nezapadne do úchytu na podlaze. Sedadlo se automaticky zastaví ve střední poloze.
 1. Chcete-li posunout sedadlo dále dozadu, zatáhněte za páku pod přední částí sedadla a zasuňte je dozadu.
Sklopení opěradel dolů
POZOR   POZOR:  Při sklápění sedadel dolů držte sedadlo tak, aby nedošlo k zachycení prstů mezi opěradlem a rámem sedadla.

 1. Snižte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
 1. Zasuňte sedadla co nejdále dozadu.
 1. Zasuňte bezpečnostní pás prostředního sedadla do držáku ve střeše.
Image Shown Without Description
 1. U krajních sedadel zatáhněte za páčku a sklopte opěradlo do roviny.
 1. U prostředního sedadla zatáhněte za popruh umístěný mezi sedákem sedadla a opěradlem a sklopte opěradlo.
Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro sezení, vytahujte opěradlo, dokud nezaklapne.
Sklopné sedadlo EasyFold™
POZOR   POZOR:  Při sklápění sedadla na něm nikdo nesmí sedět. Sklápění obsazeného sedadla by mohlo mít za následek poškození sedadla nebo zranění.

Poznámka:   Funkce elektrického sklápění je funkční, pokud je volicí páka v parkovací poloze (P) a zadní výklopné dveře nejsou otevřeny déle než 10 minut.
Ovládací prvky se nachází na levém zadním panelu obložení (přístupné z oblasti zadních výklopných dveří).
Image Shown Without Description
ASedadla ve třetí řadě (volitelná výbava) – U vozidel Galaxy stisknutím levého nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit nebo zvýšit opěradlo do požadované polohy. U vozidel S-Max stisknutím levého nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit opěradlo do požadované polohy. Zvedejte opěradlo, dokud nezapadne do úchytu ve vzpřímené poloze.
BSedadla ve druhé řadě – Stisknutím levého, středního nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit opěradlo do požadované polohy. Chcete-li opěradlo vrátit do vzpřímené polohy, zvedejte ho, dokud nezapadne do úchytu ve vzpřímené poloze.
Sedadla ve třetí řadě
POZOR   POZOR:  Neseďte v sedadle třetí řady, je-li sedadlo druhé řady před ním sklopeno do roviny.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu (Galaxy)
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.

Image Shown Without Description
Nastavení opěradla (Galaxy)
Image Shown Without Description
Chcete-li opěradlo naklopit, zatáhněte za třmen a opřete se do opěradla, abyste dosáhli požadované polohy.
Chcete-li opěradlo zvednout, zatáhněte za třmen a nechte sedadlo vrátit do vzpřímené polohy.
Sklopení sedadel do roviny
POZOR   POZOR:  Při sklápění sedadel dolů držte sedadlo tak, aby nedošlo k zachycení prstů mezi opěradlem a rámem sedadla.

Image Shown Without Description
 1. Vytáhněte smyčku A na horní části sedadla. Opěradlo se automaticky sklopí.
 1. Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro sezení, vytáhněte smyčku B.
Vytvoření rovného zavazadlového prostoru
POZOR   POZOR:  Při přepravování nákladu se sedadly sklopenými do roviny vždy složte příslušnou kobercovou krytinu dopředu pro zakrytí sklopených sedadel.

Image Shown Without Description