Sedadla ve druhé řadě
Posouvání sedadel dozadu a dopředu
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.

Image Shown Without Description
Nastavení opěradla
Image Shown Without Description
Chcete-li opěradlo naklopit, zatáhněte u vnějších sedadel za páku nebo u prostředního sedadla za třmen a opřete se do opěradla, abyste dosáhli požadované polohy.
Chcete-li opěradlo zvednout, zatáhněte páku nahoru a svou vlastní vahou zatlačte sedák sedadla dopředu.
Poloha pro snadné nastupování (pouze vozidla s třetí řadou sedadel)
Poznámka:   Vnější sedadla můžete posouvat dopředu, aby byl umožněn přístup ke třetí řadě sedadel.
Image Shown Without Description
 1. Jednou zatáhněte za páku. Přemístěte sedadlo do polohy znázorněné na obrázku a posuňte celé sedadlo dopředu.
Image Shown Without Description
 1. Při vystupování z vozidla ze sedadla třetí řady zatlačte páčku v horním rohu krajních sedadel nahoru.
 1. Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro sezení, zasunujte sedadlo směrem dozadu a dolů, dokud nezapadne do úchytu na podlaze. Sedadlo se automaticky zastaví ve střední poloze.
 1. Chcete-li posunout sedadlo dále dozadu, zatáhněte za páku pod přední částí sedadla a zasuňte je dozadu.
Sklopení opěradel dolů
POZOR   POZOR:  Při sklápění sedadel dolů držte sedadlo tak, aby nedošlo k zachycení prstů mezi opěradlem a rámem sedadla.

 1. Snižte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
 1. Zasuňte sedadla co nejdále dozadu.
 1. Zasuňte bezpečnostní pás prostředního sedadla do držáku ve střeše.
Image Shown Without Description
 1. U krajních sedadel zatáhněte za páčku a sklopte opěradlo do roviny.
 1. U prostředního sedadla zatáhněte za popruh umístěný mezi sedákem sedadla a opěradlem a sklopte opěradlo.
Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro sezení, vytahujte opěradlo, dokud nezaklapne.
Sklopné sedadlo EasyFold™
POZOR   POZOR:  Při sklápění sedadla na něm nikdo nesmí sedět. Sklápění obsazeného sedadla by mohlo mít za následek poškození sedadla nebo zranění.

Poznámka:   Funkce elektrického sklápění je funkční, pokud je volicí páka v parkovací poloze (P) a zadní výklopné dveře nejsou otevřeny déle než 10 minut.
Ovládací prvky se nachází na levém zadním panelu obložení (přístupné z oblasti zadních výklopných dveří).
Image Shown Without Description
ASedadla ve třetí řadě (volitelná výbava) – U vozidel Galaxy stisknutím levého nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit nebo zvýšit opěradlo do požadované polohy. U vozidel S-Max stisknutím levého nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit opěradlo do požadované polohy. Zvedejte opěradlo, dokud nezapadne do úchytu ve vzpřímené poloze.
BSedadla ve druhé řadě – Stisknutím levého, středního nebo pravého ovládacího prvku můžete snížit opěradlo do požadované polohy. Chcete-li opěradlo vrátit do vzpřímené polohy, zvedejte ho, dokud nezapadne do úchytu ve vzpřímené poloze.
Sedadla ve třetí řadě
POZOR   POZOR:  Neseďte v sedadle třetí řady, je-li sedadlo druhé řady před ním sklopeno do roviny.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu (Galaxy)
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je správně zaaretované.

Image Shown Without Description
Nastavení opěradla (Galaxy)
Image Shown Without Description
Chcete-li opěradlo naklopit, zatáhněte za třmen a opřete se do opěradla, abyste dosáhli požadované polohy.
Chcete-li opěradlo zvednout, zatáhněte za třmen a nechte sedadlo vrátit do vzpřímené polohy.
Sklopení sedadel do roviny
POZOR   POZOR:  Při sklápění sedadel dolů držte sedadlo tak, aby nedošlo k zachycení prstů mezi opěradlem a rámem sedadla.

Image Shown Without Description
 1. Vytáhněte smyčku A na horní části sedadla. Opěradlo se automaticky sklopí.
 1. Chcete-li vrátit sedadlo do polohy pro sezení, vytáhněte smyčku B.
Vytvoření rovného zavazadlového prostoru
POZOR   POZOR:  Při přepravování nákladu se sedadly sklopenými do roviny vždy složte příslušnou kobercovou krytinu dopředu pro zakrytí sklopených sedadel.

Image Shown Without Description

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay