Poznámka:   Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia.   Viz   Nastavení
Image Shown Without Description
ARegulace teploty na levé straně: Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení teploty na levé straně. Je-li vypnuto dvouzónové ovládání, slouží také k nastavení teploty pro pravou stranu.
BAUTO: Stisknutím tlačítka AUTO zapnete automatický režim. Zvolte požadovanou teplotu vzduchu. Rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, chod klimatizace a přepínání sání / recirkulace vzduchu se automaticky nastaví tak, aby bylo dosaženo vyhřátí či ochlazení kabiny na požadovanou teplotu. Režim dvouzónové klimatizace můžete vypnout podržením tlačítka po dobu delší než dvě sekundy.
COvládání rychlosti ventilátoru: Slouží k regulaci množství vzduchu, který cirkuluje ve vozidle.
DOvládání teploty na pravé straně: Pomocí ovládacích prvků umožňuje nastavení teploty na pravé straně.
Poznámka: Maximální rozdíl mezi nastavením pro levou a pravou stranu může být omezen. Pokud změníte nastavení tak, že rozdíl teplot překročí přípustnou hodnotu, změní se hodnoty pro obě strany.
EA/C: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete klimatizaci. Chcete-li za horkého počasí rychleji dosáhnout příjemné teploty, nechte při jízdě otevřená okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích průduchů.
Poznámka: Za určitých okolností (například při maximálním odmrazování) může zůstat kompresor klimatizace spuštěn i po vypnutí klimatizace.
FRecirkulace vzduchu: Stisknutím tlačítka přepnete mezi nasáváním venkovního vzduchu a recirkulací vzduchu v kabině. Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat. Tímto lze snížit čas potřebný pro ochlazení interiéru a zabránit vniku nechtěných pachů do vozidla.
Poznámka: Pokud je nastaveno proudění do výdechů v přístrojové desce nebo do výdechů v přístrojové desce a u podlahy, může se recirkulace vzduchu za teplého počasí zapínat a vypínat také automaticky, aby se zlepšila účinnost chlazení.
GVyhřívané čelní sklo: Stisknutím tlačítka zapnete vyhřívání, které zbaví čelní sklo tenké vrstvy námrazy a odmlží jej.   Viz   Vyhřívané čelní sklo
HVyhřívání sedadel: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání sedadel.   Viz   Vyhřívaná sedadla
IVypínač: Stisknutím vypnete/zapnete systém. Když je systém vypnutý, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.
JMAX. odmrazování: Stisknutím tlačítka zapnete odmrazování. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, klimatizace se automaticky zapne a ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší rychlost. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy. Když zvolíte funkci maximálního odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky.
Poznámka: Zamlžování oken po zapnutí maximálního odmrazování můžete předejít zapnutím recirkulace vzduchu.
KOdmrazování: Po stisknutí tlačítka se vzduch nasměruje do větracích průduchů u čelního skla. Rozvod vzduchu do výdechů v přístrojové desce a prostoru pro nohy se vypne. Toto nastavení lze také využít k odmrazování čelního skla a odstranění tenké vrstvy námrazy.
LVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK