Všeobecná informace
Systém umožňuje poslech vysílání stanic rádia DAB (Digital Audio Broadcast).
Poznámka:   Pokrytí se v jednotlivých oblastech liší a ovlivňuje kvalitu příjmu. Vysílání je celostátní, regionální a místní. Dostupnost se může lišit v závislosti na povětrnostních podmínkách a okolnímu terénu.
Podporovány jsou následující formáty:
 • DAB.
 • DAB+.
 • DMB-Audio (Digital Multimedia Broadcasting).
Soubory
Soubory obsahují skupinu rádiových stanic. Každý soubor může tvořit několik různých rádiových stanic.
Název rádiové stanice se zobrazuje dole pod názvem souboru.
Poznámka:   Pokud přeladíte z jednoho souboru na jiný, synchronizace systému s dalším souborem může chvíli trvat. Během synchronizace se systém ztlumí.
Služba přeladění
Pokud opustíte oblast pokrytí signálem rádiové stanice DAB, systém automaticky přepne na odpovídající rádiovou stanici FM.
Tuto funkci můžete zapnout a vypnout prostřednictvím informačního displeje.   Viz   Všeobecné informace
Poznámka:   Pokud rádiová stanice DAB nemá odpovídající rádiovou stanici FM, zvuk se při pokusu o přepnutí vypne.
Poznámka:   Pokud existuje odpovídající stanice FM pro stanici DAB, systém zobrazí symbol FM.
Poznámka:   Kvalita zvuku se může při přepnutí z DAB na odpovídající stanici FM změnit.
Používání vysílání digitálního rádia u systému bez dotykové obrazovky
Volba radiového pásma
DAB1 a DAB2 fungují stejným způsobem. Pro každé pásmo můžete uložit až 10 různých předvoleb.
 1. Stiskněte tlačítko RADIO.
 1. Stiskněte tlačítko se šipkou vlevo a zobrazí se dostupná vlnová pásma.
 1. Zvolte DAB1 nebo DAB2.
 1. Přepínat mezi všemi vlnovými pásmy můžete několikanásobným stisknutím tlačítka RADIO.
Poznámka:   Jakmile dosáhnete první nebo poslední rádiové stanice v souboru, při dalším ladění se přejde na následující soubor. Během této změny může nastat malá prodleva a zvuk se na krátkou dobu ztlumí.
Ovládání ladění rádiových stanic
Automatické ladění (způsob 1)
 1. Stiskněte tlačítko vyhledávání. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Seznam rádiových stanic (způsob 2)
Tato funkce zobrazí seznam všech dostupných rádiových stanic.
 1. Stiskněte funkční tlačítko 1.
 1. Stisknutím tlačítek se šipkou doleva nebo doprava můžete měnit soubory. Stisknutím tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů můžete přejít na požadovanou rádiovou stanici.
 1. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka:   Na obrazovce se zobrazí pouze rozhlasové stanice v aktuálním souboru.
Ruční ladění (způsob 3)
 1. Otočte knoflík TUNE doleva nebo doprava.
Tlačítka předvoleb rádiových stanic
Pomocí této funkce lze uložit až 10 oblíbených rádiových stanic z libovolného souboru v každé paměti předvoleb.
 1. Vyberte rádiovou stanici.
 1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Jakmile systém uloží stanici do paměti, zobrazí se zpráva. Systém se pro potvrzení na chvíli ztlumí.
Jakmile předvolbu uložíte, můžete oblíbenou rádiovou stanici vybrat stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Poznámka:   Rádiové stanice uložené u tlačítek předvoleb nemusí být dostupné, pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí jejich signálem. V takovém případě se systém ztlumí. V důsledku toho se mohou neočekávaně změnit předvolby rádiových stanic.
Radio text
Umožňuje zobrazit další informace. Příklad: jméno interpreta. Chcete-li tuto volbu zapnout, vyberte rádiovou stanici a stiskněte tlačítko funkce číslo 3.
Poznámka:   Další informace nemusí být vždy k dispozici.
Používání vysílání digitálního rádia a funkce SYNC u systému s dotykovou obrazovkou
Volba radiového pásma
Pásma DAB1, DAB2 a DAB3 fungují stejným způsobem. V každém pásmu můžete uložit až 6 různých předvoleb.
 1. Stiskněte tlačítko RADIO.
 1. Stiskněte tlačítko se šipkou vlevo a zobrazí se dostupná vlnová pásma.
 1. Zvolte možnost DAB1, DAB2 nebo DAB3.
Poznámka:   Jakmile dosáhnete první nebo poslední rozhlasové stanice v souboru, při dalším ladění se přejde na následující soubor. Během této změny může nastat malá prodleva a zvuk se na krátkou dobu ztlumí.
Ovládání ladění rádiových stanic
Automatické ladění (způsob 1)
 1. Stiskněte tlačítko vyhledávání. Systém se zastaví na první rozhlasové stanici, kterou najde ve zvoleném směru vyhledávání.
Seznam rádiových stanic (způsob 2)
Tato funkce zobrazí seznam všech dostupných rádiových stanic.
 1. Stiskněte tlačítko pro procházení.
 1. Stisknutím kláves se šipkou doleva nebo doprava můžete měnit soubory. Procházejte seznamem a vyberte požadovanou stanici stisknutím příslušné oblasti na dotykové obrazovce.
 1. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka:   Na obrazovce se zobrazí pouze rozhlasové stanice v aktuálním souboru.
Ruční ladění (způsob 3)
 1. Stiskněte tlačítka ladění. Chcete-li změnu frekvence provést rychleji, stiskněte příslušné tlačítko a podržte je.
 1. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Tlačítka předvoleb rádiových stanic
Pomocí této funkce lze uložit až 6 oblíbených rádiových stanic z libovolného souboru v každé paměti předvoleb.
 1. Vyberte rádiovou stanici.
 1. Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek předvolby. Jakmile systém uloží stanici do paměti, zobrazí se zpráva. Systém se pro potvrzení na chvíli ztlumí.
Jakmile předvolbu uložíte, můžete oblíbenou rozhlasovou stanici vybrat kdykoliv stisknutím odpovídajícího tlačítka předvolby.
Poznámka:   Rádiové stanice uložené u tlačítek předvoleb nemusí být dostupné, pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí jejich signálem. V takovém případě se systém ztlumí. V důsledku toho se mohou neočekávaně změnit předvolby rádiových stanic.
Radio text
Umožňuje zobrazit další informace. Příklad: jméno interpreta. Chcete-li tuto funkci zapnout, vyberte Možnosti > Zapnout text na rádiu.
Poznámka:   Další informace nemusí být vždy k dispozici.