POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování. Pokud to neuděláte, může to mít za následek vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Světla a související součásti se při používání zahřívají. Před jejich demontáží vyčkejte, než vychladnou.

Použijte žárovku správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek
Světlomet
Před výměnou žárovky může být nutné demontovat sestavu čelního světlometu.   Viz   Demontování světlometu
Halogenový světlomet
Image Shown Without Description
ADálkové světlo a denní provozní světlo
BPřední obrysová světla
CTlumené světlo.
DPřední směrové světlo.
Image Shown Without Description
ADálkové světlo a denní provozní světlo
BPřední obrysová světla
CTlumené světlo.
DPřední směrové světlo.
Dálkové světlo a světlo denního svícení
 1. Opatrně sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
Image Shown Without Description
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Přední obrysové světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
Image Shown Without Description
 1. Zatlačte na výstupky na objímce a vyjměte objímku společně se žárovkou.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Tlumené světlo
 1. Opatrně sejměte kryt.
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu.
 1. Vyjměte žárovku.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Přední směrové světlo
Image Shown Without Description
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Světlomet s diodami LED
Image Shown Without Description
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Přední mlhové světlo
Přistupte ke spodní straně vozidla před předním kolem.
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Poznámka:   Nedotýkejte se skla žárovky.
Poznámka:   Přední mlhová světa se vyrábějí také v provedení s diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Boční směrové světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní světlo
Před výměnou žárovky je nutné sestavu zadního světla demontovat. Viz  Removing a Rear Lamp . 
Zadní světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Brzdové světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní směrová svítilna
Image Shown Without Description
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Poznámka:   Zadní směrová světla se vyrábějí také v provedení s diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zpětný světlomet
Image Shown Without Description
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Světlo osvětlení SPZ
Image Shown Without Description
 1. Opatrně demontujte svítilnu pomocí vhodného nástroje, například šroubováku.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Žárovku přímým pohybem vytáhněte.
Přídavné brzdové světlo
Tato světla jsou vybavena diodami LED.
Poznámka:   Výměnu diod LED doporučujeme nechat provést u autorizovaného prodejce.
Zadní mlhové světlo
Přistupte ke spodní straně vozidla za zadním kolem.
Image Shown Without Description
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Zatlačte žárovku dovnitř, otočte s ní proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.