Image Shown Without Description
Údaj   Položka nabídky  
A  
Clock
B  
Display
C  
Sound
D  
Vehicle
E  
Settings
F  
Help

Hodiny
Image Shown Without Description  V této nabídce můžete nastavit hodiny, zobrazit a upravit nastavení displeje, zvuku a vozidla a také zobrazit nastavení určitých režimů či nápovědu.
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Clock
Upravte čas pomocí tlačítek + a -.   Na této obrazovce můžete rovněž upravovat další nastavení, např. 12hodinový nebo 24hodinový formát, aktivovat synchronizaci času GPS a nastavit systém tak, aby automaticky aktualizoval nová časová pásma.   Můžete rovněž zapínat a vypínat zobrazení teploty venkovního vzduchu. Zobrazuje se nahoře uprostřed dotykové obrazovky vedle času a data.  

Poznámka:   Datum nelze nastavit ručně. Toto nastavení provede systém GPS vozidla.
Poznámka:   Pokud byl odpojen akumulátor, musí vozidlo zachytit signál GPS, aby proběhla aktualizace hodin. Jakmile vozidlo signál zachytí, může trvat několik minut, než se zobrazí správný aktuální čas.
Displej
Image Shown Without Description  Zobrazení můžete upravit pomocí dotykové obrazovky nebo tlačítka hlasového ovládání na ovládacích prvcích na volantu.
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Display
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Mode
Slouží k vypnutí zobrazení. Rovněž umožňuje nastavení určitého jasu obrazovky nebo automatické změny na základě úrovně venkovního osvětlení.   Při současné volbě:  
Auto
Tyto funkce slouží k úpravě stmívání obrazovky.  
Night
Edit Wallpaper
Umožňuje zobrazení výchozí nebo nahrání vlastní fotografie.  
Auto Dim
Když je nastavení zapnuto, můžete používat funkci automatického stmívání.   Když je nastavení vypnuto, můžete upravovat jas obrazovky.  
Brightness
Slouží k nastavení většího nebo menšího jasu displeje.  
Auto Dim Manual Offset
Umožňuje úpravy stmívání obrazovky podle měnícího se venkovního osvětlení ve dne a v noci.  

Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí tlačítka hlasového ovládání, stiskněte tlačítko a po výzvě řekněte:

Příkaz hlasového ovládání  
Display Settings

Nahrání fotografií jako tapety úvodní obrazovky
Poznámka:   Fotografie nelze nahrát přímo z fotoaparátu. Fotografie je nutné vyhledat na paměťovém zařízení USB nebo kartě SD.
Poznámka:   Fotografie velmi velkých rozměrů (např. 2048 x 1536) nemusí být kompatibilní a na displeji se může místo nich zobrazit prázdné (černé) pozadí.
Systém umožňuje nahrání a zobrazení až 32 fotografií.
Image Shown Without Description  Na funkci přejdete tlačítkem:
Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Display
 
Edit Wallpaper
Nahrajte fotografie podle pokynů systému.  

Zobrazí se pouze fotografie, které splňují následující podmínky:
  • Kompatibilní formát souborů: JPG, GIF, PNG, BMP.
  • Velikost souborů nesmí překročit 1,5 MB.
  • Doporučené rozměry: 800 x 384.
Zvuk
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky  
Settings
Sound
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Bass
Midrange
Treble
Set balance and fade
DSP occupancy
Adaptive volume

Poznámka:   U vozidla nemusí být dostupná všechna z těchto nastavení zvuku.
Vozidlo
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky  
Settings
Vehicle
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Ambient light
Camera settings
Enable Valet Mode

Interiérové podsvícení (je-li ve výbavě)
Když zapnete tuto funkci, interiérové podsvícení osvítí prostor pro nohy a držáky nápojů s možností výběru barev.
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Vehicle
 
Ambient light
 

  • Poté můžete dotykem zvolit požadovanou barvu.
  • Pomocí posuvníku zvýšíte nebo snížíte intenzitu.
  • Funkci zapnete a vypnete vypínačem napájení.
Nastavení kamery
Image Shown Without Description  Tato nabídka umožňuje přístup k nastavení kamery pro zpětný výhled.
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Vehicle
 
Camera settings
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Enhanced Park Pilot
 
Rear Camera Delay
 

Další informace týkající se kamery pro zpětný výhled naleznete v další kapitole.   Viz   Parkovací asistenti
Aktivace režimu pro obsluhu
Image Shown Without Description  Režim pro obsluhu slouží k zamykání systému. Žádné informace nejsou k dispozici, dokud systém neodemknete pomocí správného kódu PIN.
Poznámka:   Pokud se systém zamkne a potřebujete kód PIN resetovat, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Vehicle
 
Enable Valet Mode
Poté na výzvu zadejte dvakrát čtyřmístný kód PIN.  
Continue
Po stisknutí tlačítka Pokračovat se systém zamkne, dokud opět nezadáte kód PIN.  

Nastavení
Můžete zobrazit a upravit nastavení systému, hlasových funkcí a také nastavení telefonu, navigace a bezdrátového připojení.
Systém
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
System
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Language
Můžete si vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat hlášení na dotykové obrazovce a ve kterém bude komunikovat hlasové ovládání*.  
Distance
Můžete vybrat zobrazení v kilometrech nebo mílích.  
Temperature
Můžete vybrat zobrazení ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.  
System Prompt Volume
Můžete upravit hlasitost hlasových pokynů systému.  
Touch Screen Button Beep
Můžete nastavit, aby systém potvrzoval volby provedené prostřednictvím dotykové obrazovky pípnutím.  
Keyboard Layout
Můžete nastavit zobrazení klávesnice na dotykové obrazovce ve formátu QWERTY nebo ABC.  
Install Applications
Můžete nainstalovat stažené aplikace nebo zobrazit aktuální licence k softwaru.  
Master Reset
Můžete obnovit výchozí nastavení z výroby. Při tom dojde k vymazání všech osobních nastavení a osobních dat.  

*Dostupné jazyky se v různých oblastech liší. Do některých jazyků lze přepnout pouze grafické rozhraní, nikoliv však hlasové ovládání. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Hlasové ovládání
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
 
Voice control
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Interaction mode
Standardní režim interakce poskytuje podrobnější interakci a pokyny. Pokročilý režim obsahuje méně hlasové interakce a častější výzvy zvukovým znamením.  
Confirmation prompts
Můžete nastavit, aby systém pokládal krátké otázky, pokud jasně neslyší nebo nerozezná váš příkaz.   Poznámka: I při vypnuté funkci ověřovacích výzev vás může systém příležitostně požádat, abyste nastavení potvrdili.  
Media candidate lists
Seznamy návrhů obsahují možné výsledky hlasových příkazů. Pokud je tato funkce vypnutá, systém se snaží co nejlépe odhadnout váš požadavek.  
Phone candidate lists
Seznamy návrhů obsahují možné výsledky hlasových příkazů. Pokud je tato funkce vypnutá, systém se snaží co nejlépe odhadnout váš požadavek.  
Voice control volume
Slouží k úpravě hlasitosti hlasu systému.  

Přehrávač médií
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Media Player
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Autoplay
Když je tato funkce zapnutá, systém automaticky přepne na zdroj médií po počátečním připojení. Můžete tak poslouchat hudbu v průběhu indexování. Když je tato funkce vypnutá, systém automaticky nepřepne na vložený zdroj médií.  
Bluetooth Devices
Můžete připojit, odpojit, přidat nebo odstranit zařízení. Můžete rovněž nastavit některé zařízení jako oblíbené, takže systém se automaticky pokusí připojit k tomuto zařízení po každém zapnutí zapalování.  
Gracenote® Database Info
Slouží k zobrazení úrovně verze databáze Gracenote.  
Gracenote® management
Když je tato funkce zapnuta, jsou z databáze Gracenote získány metadata s informacemi o hudebních souborech. Informace ze zařízení budou přepsány těmito informacemi. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá.  
Cover Art Priority
Když je tato funkce zapnuta, je z databáze Gracenote získán obrázek alba k hudebním souborům. Obrázek ze zařízení bude přepsán tímto obrázkem. Ve výchozím nastavení je tato funkce nastavena na přehrávač médií.  

Navigace
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Navigation
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Map Preferences
Můžete zapnout a vypnout zobrazení stopy.  
Systém může zobrazovat seznam odbočení shora dolů nebo zdola nahoru.  
Můžete zapnout nebo vypnout upozornění na místa parkování.  
Route Preferences
Můžete vybrat nejkratší trasu, nejrychlejší trasu, nejúspornější trasu nebo trasu podle vlastní preference. Tato trasa se zobrazí jako první.  
Můžete vždy použít preferovanou trasu. Pokud je nastavena tato možnost, systém vypočítá pouze jednu trasu. Proces vyhledání cíle je tak rychlejší.  
Můžete vybrat nízké, střední a vysoké náklady pro vypočítanou úspornou trasu. Při tom může dojít k časovému zdržení.  
Systém se může vyhýbat dálnicím.  
Systém se může vyhýbat zpoplatněným silnicím.  
Systém se může vyhýbat trajektům a autovlakům.  
Systém se může vyhýbat tunelům.  
Navigation Preferences
Systém může používat navigační pokyny.  
Systém může automaticky vyplňovat informace o státu.  
Hazard Spot Warning
Systém může aktivovat upozornění na nebezpečná místa v dopravě, pokud to předpisy v příslušné zemi povolují.  
Traffic Preferences
Systém se může automaticky vyhýbat dopravním problémům.  
Můžete zapnout či vypnout upozornění na dopravní situaci.  
Systém může zobrazovat ikony nehod.  
Systém může zobrazovat ikony dopravní zácpy.  
Systém může zobrazovat uzavřené silnice.  
Systém může zobrazovat ikony práce na silnici.  
Systém může zobrazovat ikony událostí.  
Systém může zobrazovat ikony oblastí s možností zhoršených jízdních podmínek.  
Systém může zobrazovat ikony oblastí s možností výskytu sněhu a ledu na silnici.  
Systém může zobrazovat ikony výskytu smogu.  
  Systém může zobrazovat ikony upozornění na počasí.  
Systém může upozorňovat na oblasti s možností zhoršené viditelnosti.  
Systém může zobrazovat ikony doporučení, abyste zapnuli rádio s dopravními informacemi.  
Avoid Areas
Můžete zadat konkrétní oblasti, kterým se chcete na plánovaných trasách navigace vyhnout.  

Telefon
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Phone
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Bluetooth Devices
Můžete připojit, odpojit, přidat či odstranit zařízení a také uložit některé zařízení jako oblíbené.  
Bluetooth
Slouží k zapnutí a vypnutí rozhraní Bluetooth.  
Do Not Disturb
Všechny hovory budou přesměrovány do vaší hlasové schránky a nebudou vyzvánět ve vozidle. Když je tato funkce zapnuta, budou upozornění na textové zprávy rovněž potlačena a nebudou vyzvánět ve vozidle.  
Emergency Assistance
Můžete zapnout nebo vypnout funkci nouzového asistenta.   Viz   Informace.     
Phone Ringer
Vyberte typ upozornění na telefonní hovory – vyzvánění, pípnutí, text na řeč, tiché.  
Text Message Notification
Vyberte typ upozornění na textové zprávy – upozorňující tón, pípnutí, text na řeč, tiché.  
Internet Data Connection
Můžete upravit internetové datové připojení, pokud je tato funkce s telefonem kompatibilní. Můžete vybrat možnost vytvoření profilu připojení k síti PAN nebo připojení vypnout. Můžete rovněž upravit nastavení tak, aby se systém připojil vždy, nepřipojoval se během roamingu nebo se dotazoval před připojením. Stisknutím tlačítka ? zobrazíte další informace.  
Manage Phonebook
Můžete přejít na funkce, jako je automatické stažení telefonního seznamu, opakované stažení telefonního seznamu, přidání kontaktů z telefonu a také odstranění nebo odeslání telefonního seznamu.  
Roaming Warning
Můžete nastavit upozornění systému v režimu roamingu.  

Bezdrátové připojení a internet
Image Shown Without Description  Systém je vybaven funkcí Wi-Fi, která vytváří bezdrátovou síť uvnitř vozidla, a umožňuje tak komunikaci, sdílení souboru či hraní her mezi různými zařízeními (např. počítači či telefony) ve vozidle. Pomocí připojení Wi-Fi se mohou všichni cestující ve vozidle rovněž připojit k internetu, pokud je vozidlo vybaveno mobilním širokopásmovým modemem USB, telefon podporuje síť PAN nebo při parkování u bezdrátového hotspotu.
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Bezdrátové připojení a internet    
Poté vyberte některou z následujících možností:  
Wi-Fi Settings
Wi-Fi Network (Client) Mode
Slouží k zapnutí či vypnutí funkce Wi-Fi ve vozidle. Chcete-li využívat připojení, musí být tato funkce zapnuta.  
Choose a Wireless Network
Umožňuje použití dříve uložené bezdrátové sítě. Seznam můžete uspořádat podle abecedy, priority a síly signálu. Můžete rovněž zvolit vyhledávání sítě, připojení k síti, odpojení od sítě, přijímání dalších informací, nastavení priority sítě nebo odstranění sítě.  
Gateway (Access Point) Mode
Vytvoří ze systému SYNC přístupový bod pro telefon nebo počítač, pokud je zapnutý. Dojde k vytvoření lokální sítě uvnitř vozidla, např. pro hraní her, přenos souborů a procházení internetu. Stisknutím tlačítka ? zobrazíte další informace.  
Gateway (Access Point) Settings
Umožňuje zobrazení a změnu nastavení použití systému SYNC jako internetové brány.  
 
Gateway (Access Point) Devices List
Umožňuje zobrazení nedávných připojení k systému Wi-Fi.  
USB Mobile Broadband
Namísto připojení Wi-Fi může systém pro přístup k internetu použít mobilní širokopásmový modem USB. (Před připojením k systému musíte zapnout mobilní širokopásmové zařízení na vašem počítači.) Na této obrazovce můžete nastavit typickou oblast pro mobilní širokopásmové připojení USB. (Nastavení mobilního širokopásmového modemu USB se nemusí zobrazovat, pokud je již zařízení zapnuto.) Můžete vybrat následující možnosti:  
Country
Carrier
Phone Number
User Name
Password
Bluetooth Settings
Zobrazí aktuálně spárovaná zařízení a nabídne obvyklé možnosti rozhraní Bluetooth pro připojení, odpojení, nastavení oblíbeného, odstranění a přidání zařízení. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG.  
Prioritize Connection Methods
Můžete vybrat způsoby připojení a změnit je podle potřeby. Můžete změnit pořadí a nastavit systém tak, aby se vždy pokusil o připojení pomocí mobilního širokopásmového modemu USB nebo pomocí Wi-Fi.  

Image Shown Without Description
Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.
Nápověda
Image Shown Without Description 
Chcete-li provést úpravy pomocí dotykové obrazovky, vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Settings
Stiskněte ikonu nastavení.  
Help
 
Poté vyberte některou z následujících možností:  
System Information
Sériové číslo systému dotykové obrazovky  
identifikační číslo vozidla (VIN),  
Verze softwaru systému dotykové obrazovky  
Verze navigačního systému  
Verze databáze map  
Informace a verze knihovny databáze Gracenote®  
View Software Licenses
Můžete zobrazit licence pro software a aplikace nainstalované v systému.  
Driving Restrictions
Některé funkce nejsou během jízdy vozidla přístupné.  
Emergency Assistance
Můžete zapnout a vypnout funkci nouzového asistenta.   Viz   Informace.   
In Case of Emergency (ICE) speed dial
Můžete uložit až dvě čísla jako kontakty ICE pro rychlý přístup v případě nouze.   Vybrané kontakty ICE se zobrazují na konci procesu hovoru na tísňovou linku.  
Edit
Můžete přejít na telefonní seznam a zvolit požadované kontakty. Čísla se poté zobrazí jako možnosti na obrazovce pro tlačítka ICE 1 a ICE 2.  
Voice command list
Slouží k zobrazení uspořádaných seznamů hlasových příkazů.  

Image Shown Without Description  Pomocí hlasových příkazů můžete rovněž přejít na nápovědu. Systém nabízí možné hlasové příkazy pro aktuální režim.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Příkaz hlasového ovládání  
Nápověda

Pomoc s příkazy či nabídkami a další informace můžete kdykoli získat vyvoláním nápovědy.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK