Image Shown Without Description
Údaj   Položka nabídky  
A  
Traffic
B  
Notifications
C  
Calendar
D  
SYNC-Apps
E  
Where Am I?

Image Shown Without Description  Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, můžete na tyto funkce přejít stisknutím tlačítka Informace. Pokud vozidlo není vybaveno navigačním systémem, stiskněte roh dotykové obrazovky se zelenou záložkou.
Oznámení
Image Shown Without Description  Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, můžete na tyto funkce přejít stisknutím tlačítka I (Informace). Pokud vozidlo není vybaveno navigačním systémem, stiskněte roh dotykové obrazovky se zelenou záložkou.
Stiskněte tlačítko Oznámení a vyberte některou z následujících služeb:

Položka nabídky   Postup a popis  
View
Úplná zpráva  
Delete
Zpráva  
Delete All
Zprávy  

Na této obrazovce se zobrazují všechny systémové zprávy (např. chyba karty SD).
Poznámka:   Systém na zprávy upozorňuje žlutým zbarvením ikony informací. Po přečtení či smazání zpráv se ikona zbarví opět bíle.
Kalendář
Image Shown Without Description  Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, můžete na tyto funkce přejít stisknutím tlačítka I (Informace). Pokud vozidlo není vybaveno navigačním systémem, stiskněte roh dotykové obrazovky se zelenou záložkou.
Stiskněte tlačítko Kalendář. Můžete zobrazit datum, týden nebo měsíc aktuálního kalendáře.
Nouzová asistence (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  K využití této funkce je nutný mobilní telefon vybavený funkcí Bluetooth, který je kompatibilní se systémem.
POZOR   POZOR:  Mobilní telefon vždy umístěte ve vozidle na bezpečné místo. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo poškození telefonu, které neumožní správnou funkci nouzového asistenta.
POZOR   POZOR:  Pokud není před nehodou nastavena funkce nouzového asistenta, systém se nepokusí navázat spojení s tísňovou linkou. Může tak dojít k prodlevě reakce záchranných složek, což může mít za následek zvýšení rizika vážného nebo smrtelného zranění. Pokud zvládnete uskutečnit tísňové volání sami, nečekejte na nouzového asistenta. Zavolejte na tísňovou linku okamžitě a předejděte čekání na zásah. Pokud do pěti sekund od havárie neuslyšíte zvuk nouzového asistenta, došlo pravděpodobně k poškození systému nebo telefonu, případně je systém nefunkční.

Poznámka:   Před nastavením funkce nouzového asistenta si přečtěte důležité upozornění týkající se této funkce a ochrany osobních údajů při používání nouzového asistenta, které je uvedeno v další části této kapitoly. Obsahuje důležité informace.
Poznámka:   Když funkci nouzového asistenta zapnete či vypnete, bude nastavení použito pro všechny spárované mobilní telefony. Pokud funkci nouzového asistenta vypnete a po zapnutí zapalování se připojí dříve spárovaný telefon, buď zazní výstražné hlášení, nebo se na displeji zobrazí odpovídající zpráva či ikona, případně obojí.
Poznámka:   Každý mobilní telefon funguje jinak. Ačkoli je funkce nouzového asistenta kompatibilní s většinou mobilních telefonů, některé telefony mohou mít s jejím využitím potíže.
V případě nárazu, při němž dojde k odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla, může systém uskutečnit volání na tísňovou linku 112 (číslo tísňové linky, které funguje ve většině evropských zemí) prostřednictvím spárovaného a připojeného mobilního telefonu. Více informací o systému a nouzovém asistentovi naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Poznámka:   V případě nouze vám může funkce nouzového asistenta jako komunikační prostředek pomoci kontaktovat konkrétní záchranné oddělení bezpečnostních služeb. Nouzový asistent neprovádí záchranné činnosti. Místní oddělení bezpečnostních služeb provede potřebné záchranné činnosti podle situace.
Viz   Přídavný zádržný systém.  V této kapitole je uvedena důležitá informace týkající se aktivace airbagu.
Viz  Roadside Emergencies .  V této kapitole je uvedena důležitá informace týkající se aktivace závěrky palivového čerpadla.
Zapnutí nouzového asistenta
Image Shown Without Description 
Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, můžete na tyto funkce přejít stisknutím tlačítka I (Informace). Pokud vozidlo není vybaveno navigačním systémem, stiskněte roh dotykové obrazovky se zelenou záložkou. Poté vyberte možnosti:

Položka nabídky  
Apps
Emergency Assistance
On

Image Shown Without Description 
Možnosti zobrazení
Pokud tuto funkci zapnete, zobrazí se na displeji potvrzující zpráva, když se mobilní telefon připojí a vozidlo nastartuje.
Pokud tuto funkci vypnete, zobrazí se dialogové okno s možností nastavení připomínky.
Při vypnutí se zapnutým připomenutím se po nastartování motoru a připojení telefonu na displeji zobrazí upozornění a přehraje se výstražné hlášení.
Při vypnutí s vypnutým připomenutím se po připojení telefonu zobrazí pouze zpráva na displeji. Výstražné hlášení nebude přehráno.
Postup ověření správné funkce nouzového asistenta:
 • Systém musí být napájený a při nárazu, aktivaci systému a jeho používání musí být funkční.
 • Funkce musí být zapnuta již před nárazem.
 • Telefon musí být připojen k systému.
 • V některých zemích lze uskutečnit hovor na tísňovou linku pouze s platnou a registrovanou kartou SIM s nabitým kreditem.
 • Připojený mobilní telefon musí být ve chvíli srážky schopen uskutečnit a udržet odchozí spojení.
 • Připojený mobilní telefon se musí nacházet v místě pokrytém signálem dostatečné intenzity a musí mít nabitou baterii.
 • Ve vozidle musí být nabitá baterie.
Poznámka:   Tato funkce je dostupná pouze v Evropě a v oblastech, kde může funkce nouzového asistenta SYNC uskutečnit volání na místní tísňovou linku. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
V případě nehody
Poznámka:   K odpálení airbagu nebo aktivaci uzávěrky palivového čerpadla (což může mít za následek aktivaci nouzového asistenta) nedojde při každé srážce. Pokud k tomu však dojde, nouzový asistent se pokusí o kontaktování záchranných složek. Dojde-li k poškození připojeného mobilního telefonu nebo ke ztrátě spojení se systémem, pokusí se systém vyhledat jiný z dříve spárovaných telefonů a připojit se k němu. Systém se pokusí vytočit linku 112.
Před uskutečněním hovoru:
 • Pokud hovor nezrušíte a jednotka SYNC úspěšně naváže spojení, dispečerovi tísňové linky se přehraje úvodní zpráva. Po této zprávě se aktivuje komunikace hands-free mezi posádkou vozidla a dispečerem.
 • V systému je nastavena krátká prodleva poskytující možnost zrušení hovoru (přibližně 10 sekund). Pokud hovor nezrušíte, systém se pokusí vytočit linku 112.
 • Systém přehraje zprávu s upozorněním, že se pokusí uskutečnit hovor na tísňovou linku. Hovor můžete zrušit volbou příslušného tlačítka nebo stisknutím tlačítka ukončení hovoru na volantu.
Během hovoru:
 • Je-li to možné, využije nouzový asistent k výběru nejvhodnějšího jazyka, kterým záchranné složky kontaktuje, údaje systému GPS instalovaného ve voze nebo informace o mobilní síti. Dispečera tísňové linky informuje o srážce a přehraje úvodní zprávu. Zpráva může zahrnovat souřadnice zařízení GPS.
 • Jazyk, který je používán ke komunikaci s posádkou vozidla, se může lišit od jazyka, jejž systém použije k uvědomění dispečera tísňové linky.
 • Po přehrání úvodní zprávy budete mít možnost pomocí zařízení hands-free komunikovat s dispečerem tísňové linky.
 • Po provedení spojení s tísňovou linku je potřeba, abyste byli připraveni okamžitě uvést své jméno, telefonní číslo a informaci o poloze.
Poznámka:   Během informování dispečera tísňové linky vám systém přehraje zprávu s upozorněním, že přenáší důležité informace. Jakmile bude linka volná, upozorní vás, že můžete navázat komunikaci pomocí zařízení hands-free.
Poznámka:   Během hovoru na tísňovou linku se na displeji zobrazí tísňové hlášení, které obsahuje aktuální souřadnice GPS vozidla (pokud jsou dostupné).
Poznámka:   Je možné, že ve chvíli nehody nebudou aktuální souřadnice GPS k dispozici. Nouzový asistent se však přesto pokusí o uskutečnění tísňového hovoru.
Poznámka:   V takovém případě je možné, že záchranné složky neobdrží souřadnice GPS. Komunikace v režimu hands-free s operátorem tísňové linky však bude i tak možná.
Poznámka:   Dispečinku záchranné služby mohou být nezávisle na nouzovém asistentu SYNC poskytnuty také informace z mobilní sítě, jako například vaše telefonní číslo, aktuální poloha telefonu a název mobilního operátora.
Nouzový asistent nemusí fungovat v případě, že:
 • Při nehodě došlo k poškození mobilního telefonu nebo systému nouzového asistenta.
 • Autobaterie je vybitá nebo je vybitý systém.
 • Mobilní telefon během nehody vypadl z vozidla.
 • Ve svém mobilním telefonu nemáte platnou a registrovanou kartu SIM s kreditem.
 • Nacházíte se v evropské zemi nebo oblasti, kde nouzový asistent systému SYNC nemůže uskutečnit hovor. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Důležité informace o funkci nouzového asistenta
Nouzového asistenta nelze v současné době využívat v následujících zemích: Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Nizozemsko, Ukrajina, Moldávie a Rusko.
Nejnovější informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Upozornění týkající se nouzového asistenta
Je-li funkce nouzového asistenta zapnutá, může záchranným složkám předat informaci o tom, že došlo k havárii vozidla, při níž byl aktivován airbag nebo uzávěrka palivového čerpadla. Tato funkce sdělí operátorovi linky v zájmu zajištění nejvhodnější tísňové pomoci informace o vaší poloze a také další podrobnosti o vozidle nebo nehodě.
Pokud si nepřejte tyto informace předávat, funkci nezapínejte.
Kde jsem?
Zobrazení informací o umístění vozidla:

Položka nabídky   Postup a popis  
Information
 
Help
 
Poté vyberte možnosti:    
Where Am I?
Zobrazí aktuální umístění vozidla, pokud je vozidlo vybaveno navigací. Pokud vozidlo není vybaveno navigací, nebude se toto tlačítko zobrazovat.