Specifikace utahovacích momentů matic kol
POZOR   POZOR:  Při nasazování kola vždy odstraňte ze styčných povrchů kola a náboje, brzdového bubnu a brzdového kotouče veškerou korozi, nečistoty nebo ostatní cizí materiál. Zkontrolujte, zda jsou upevňovací díly, které spojují rotor s nábojem, řádně zajištěny a nedotýkají se styčných ploch kola. Montáž kol bez správného kontaktu kovových styčných povrchů může způsobit povolení matic kola a uvolnění kola během jízdy vozidla, což způsobí ztrátu kontroly nad vozidlem.


Velikost šroubu   Ib-ft (Nm)*  
M14 x 1,5   220 Nm

*Specifikace utahovacího momentu platí pro matice a šrouby se závity bez nečistot a koroze. Používejte pouze upevňovací prvky doporučené společností Ford.
Matice kola znovu utáhněte určeným utahovacím momentem do 100 mil (160 kilometrů) po každém zásahu týkajícím se kol (např. záměně předních a zadních pneumatik, výměně při defektu pneumatiky nebo demontáži kola).
Image Shown Without Description
AVodicí otvor kola
Před instalací zkontrolujte vodicí otvor kola a montážní plochu. Odstraňte veškerou viditelnou korozi a volné částice.