POZOR   POZOR:  Volant nikdy nenastavujte za jízdy.

Poznámka:   Vždy seďte ve správné poloze.   Viz   Sezení ve správné poloze
Image Shown Without Description
K nastavení polohy slouží ovladač na boční straně sloupku řízení.
Postup úpravy nastavení:
  • Naklonění: Stiskněte horní nebo spodní část ovladače.
  • Vysunutí: Stiskněte přední nebo zadní část ovladače.
Koncová poloha
Koncová poloha sloupku řízení se nachází těsně před koncem samotného sloupku. Sloupek není možné více vysunout, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud sloupek řízení narazí při naklánění nebo vysouvání na nějakou překážku, uloží se nová koncová poloha.
Postup obnovení původní koncové polohy sloupku řízení:
  1. Ověřte, že nic neomezuje pohyb sloupku řízení.
  1. Stiskněte a podržte příslušný ovladač na sloupku řízení, dokud se sloupek řízení nezastaví.
  1. Stiskněte příslušný ovladač na sloupku řízení znovu. Sloupek řízení se může začít znovu pohybovat.
  1. Poté, co se sloupek řízení zastaví, ponechte příslušný ovladač stisknutý ještě několik sekund.
  1. Podle potřeby postup zopakujte pro další směry.
Uloží se nová koncová poloha. Při příštím naklonění nebo vysunutí sloupku řízení se pohyb zastaví před koncem sloupku.
Paměťová funkce
Polohu sloupku řízení si můžete uložit do paměti a později toto nastavení vyvolat.   Viz   Paměťová funkce
Poznámka:   Stisknutím ovladače během vyvolávání polohy z paměti operaci zrušíte.
Funkce snadného nastupování a vystupování
Po vypnutí zapalování se sloupek řízení přesune, abyste měli při vystupování z vozidla více prostoru. Po zapnutí zapalování se sloupek řízení vrátí do poslední nastavené polohy. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.   Viz   Informační displeje

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK