Image Shown Without Description

Zpráva   Zpráva a popis  
A  
AM
B  
FM
C  
DAB
D  
CD
E  
USB
F   Stisknutím tohoto tlačítka přejdete dolů na další možnosti, např. kartu SD, BT stereo a audio vstup.  
G   Tato tlačítka umožňují další ovládání autorádia nebo zdroje médií. Další informace naleznete v tabulce ovládacích prvků autorádia AM/FM.  
H   Předvolby v paměti rádia a ovládací prvky disku CD.  

Poznámka:   Některé funkce nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Tyto možnosti lze ovládat pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů.
Rádio AM/FM/DAB
Image Shown Without Description  Pro AM/FM/DAB radio jsou dostupná následující ovládání
Ovládací prvky

Údaj   Postup a popis  
AM
Chcete-li poslouchat rádio, dotkněte se některého tlačítka Chcete-li přepnout mezi předvolbami AM, FM a DAB, stiskněte tlačítko AM nebo FM nebo DAB.  
FM
DAB
Presets
Stanici uložíte stisknutím a podržením některé z pozic předvolby v paměti. Během ukládání stanice se zvuk krátce ztlumí. Po dokončení se zvuk obnoví.  
Scan
Stiskněte toto tlačítko, abyste přešli na následující dostupnou AM, FM nebo DAB rozhlasovou stanici. Když kontrolka na tlačítku svítí, znamená to, že je funkce zapnutá.  
Information
(jen DAB)   Když je stisknuto tlačítko informací, bude systém zobrazovat příslušné číslo bloku aktivní radiostanice DAB. Po druhém stisknutí tlačítka informací se opět zobrazí název radiostanice.  
Tune
Pro pouze AM a FM pásma stiskněte toto tlačítko, abyste ručně zadali číslo požadované stanice. Stiskněte Enter když jste hotovi.  
TA
Zapněte pro poslech dopravních informací.  
Browse
Viz seznam všech aktuálně dostupných rádiových stanic.  

Možnosti

Položka nabídky   Postup a popis  
Sound settings
Po stisknutí tlačítka můžete upravit následující nastavení:  
Bass
Midrange
Treble
Set balance and fade
DSP occupancy
Adaptive volume
Radio text
Umožňuje zobrazení informací vysílaných stanicemi FM.  
AST
Funkce AST (automatické uložení) umožňuje, aby systém automaticky uložil šest stanic s nejsilnějším signálem v aktuálním umístění.  
News announcement
Když je aktivní možnost oznamování zpráv, systém přeruší aktivní zdroj zvuku a přehraje příchozí zprávy, pokud aktuálně naladěná stanice (nebo naposledy naladěná stanice, pokud je aktivní jiné médium) podporuje přehrávání zpráv.  
Regional
Pokud je aktivní možnost regionálního nastavení, systém zůstane naladěn na regionální vysílání programu namísto přepnutí na jinou frekvenci s lepším příjmem.  
Alternate frequency
Pokud je aktivní možnost alternativní frekvence, systém přeladí na vysílání stejné stanice na jiné frekvenci s lepším příjmem.  
Service linking
Když je aktivní služba přeladění stanice, systém automaticky přepne z režimu DAB na pásmo FM, pokud bude vysílání DAB nedostupné.  

Poznámka:   U vozidla nemusí být dostupná všechna nastavení zvuku.
Hlasové příkazy ovládání autorádia
Image Shown Without Description 
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Příkaz hlasového ovládání  
Radio
Poté vyslovte některý z následujících či obdobných příkazů:  
FM
Vyslovte frekvenci nebo předvolbu.  
DAB
Vyslovte předvolbu.  
Radio off
help

CD
Image Shown Without Description 
Přejděte na funkci stisknutím levého dolního rohu dotykové obrazovky a poté vyberte:

Položka nabídky  
CD

Vložte disk CD a poté vyberte:

Položka nabídky   Postup a popis  
Repeat
Stisknutím tohoto tlačítka zopakujete aktuálně přehrávanou skladbu, všechny skladby na disku, nebo funkci vypnete, pokud je zapnutá.  
Shuffle
Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladby nebo celá alba v náhodném pořadí nebo funkci vypnete, pokud je zapnutá.  
Scan
Po stisknutí tohoto tlačítka budou přehrány krátké ukázky všech dostupných skladeb.  
More info
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o disku.  
Browse
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete procházet všechny dostupné skladby na disku CD.  

Chcete-li upravit nastavení zvuku, vyberte:

Položka nabídky  
Options
Sound settings
Poté jeden z následujících příkazů:  
Bass
Midrange
Treble
Set balance and fade
DSP occupancy
Adaptive volume

Poznámka:   U vozidla nemusí být dostupná všechna nastavení zvuku.
Příkazy hlasového ovládání disku CD
Image Shown Without Description  Když posloucháte hudbu z disku CD, stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu. Po výzvě vyslovte některý z následujících příkazů.
Když neposloucháte hudbu z disku CD, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění tónu řekněte:

Příkaz hlasového ovládání  
CD Player

Během poslechu disku CD lze vyslovit řadu příkazů. Následuje několik příkladů.

Příkaz hlasového ovládání  
Play
Pause
Next track
Previous track
Nápověda

Slot na karty SD a port USB
Slot na karty SD a port USB se nacházejí na multimediálním rozbočovači.   Viz   Multimediální rozbočovač
SD karta
Poznámka:   Slot na karty SD je vybaven pružinou. Chcete-li SD kartu vytáhnout, zatlačte na kartu směrem dovnitř, karta se vysune. Nezkoušejte kartu vytáhnout ven; mohlo by dojít k jejímu poškození.
Poznámka:   Tento slot na karty je rovněž využíván navigačním systémem.   Viz   Navigace
Image Shown Without Description
Chcete-li přehrávat hudbu ze zařízení, stiskněte levý dolní roh dotykové obrazovky.
Image Shown Without Description
Logo SD je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Port USB
Image Shown Without Description
Chcete-li přehrávat hudbu ze zařízení, stiskněte levý dolní roh dotykové obrazovky.
Tato funkce umožňuje připojení zařízení pro přehrávání médií, paměťových jednotek, jednotek flash nebo klíčenek USB, případně napájení zařízení, pokud tuto funkci podporují.
Přehrávání hudby ze zařízení
Poznámka:   Systém dokáže indexovat až 30 000 skladeb.
Image Shown Without Description 
Vložte zařízení a vyberte:

Zpráva   Postup a popis  
USB
Jakmile systém rozpozná zařízení USB nebo kartu SD, můžete vybrat následující možnosti:  
SD card
Repeat
Tato funkce znovu přehraje aktuálně přehrávanou skladbu nebo album.  
Shuffle
Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete hudbu z vybraného alba nebo složky v náhodném pořadí.  
Similar music
Tato funkce umožňuje vyhledání hudby, která je podobná aktuálně přehrávané hudbě.  
More info
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o disku, např. aktuální skladbu, jméno interpreta, album a žánr.  
Options
Po stisknutí tlačítka můžete prohlížet a upravit různá nastavení médií.  

Zvuk
Nastavení zvuku umožňují následující úpravy:

Zpráva   Postup a popis  
Bass
 
Midrange
 
Treble
 
Set balance and fade
 
Adaptive volume
 
Media Player Settings
Slouží k zobrazení dalších nastavení přehrávače médií.   Viz   Nastavení.   
Device information
Zobrazí informace o softwaru a firmwaru aktuálně připojeného multimediálního zařízení.  
Update media index
Indexuje zařízení při prvním připojení a poté při každé změně obsahu (např. přidání či odebrání skladeb) s cílem zajistit, aby byly k dispozici aktuální hlasové příkazy pro všechna média na zařízení.  

Poznámka:   U vozidla nemusí být dostupná všechna nastavení zvuku.
Procházet
Tato funkce slouží k zobrazení obsahu zařízení. Umožňuje vyhledávání podle kategorií, například podle žánru, interpreta nebo alba.
Chcete-li zobrazit informace o skladbě, např. název, interpreta, soubor, složku, album a žánr, stiskněte obrázek alba na obrazovce.
Můžete rovněž vybrat:

Zpráva   Postup a popis  
What’s playing?
Systém přehraje jméno interpreta a název skladby. To může být užitečné, pokud používáte hlasové příkazy. Zajistíte tak, že systém správně přehraje požadovanou skladbu.  

Příkazy hlasového ovládání zařízení USB a karty SD
Image Shown Without Description 
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Příkaz hlasového ovládání  
SD card
USB
K dispozici jsou např. následující příkazy:  
Browse
Next track
Pause
Play
Vyslovte název toho, co chcete přehrát, např. název kapely, skladby, alba nebo seznamu skladeb.  
Play Artist ___
*  
Play Song ___
*  
Play similar music
Nápověda

* ___ je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název skupiny, jméno interpreta, název skladby atp. Například můžete říct „Play artist The Beatles“ nebo „Play song Penny Lane“.
Podporované přehrávače, formáty a informace z metadat
Systém SYNC je kompatibilní s téměř všemi digitálními přehrávači médií, včetně zařízení iPod, Zune™, iPhone a s většinou jednotek USB. Systém podporuje např. formáty zvukových souborů MP3, WMA, WAV a AAC.
Dokáže rovněž zorganizovat indexovaná média ze zařízení podle značek metadat. Značky metadat jsou popisné softwarové identifikátory vložené v multimediálních souborech, které poskytují informace o příslušném souboru.
Pokud indexovaná média neobsahují žádné informace vložené v těchto metadatech, může systém SYNC nahradit prázdné značky metadat údajem „neznámé“.
Bluetooth Audio
Image Shown Without Description  Systém umožňuje přehrávání zvuku ze zařízení vybaveného funkcí Bluetooth přes reproduktory ve vozidle.
Přejděte na funkci stisknutím levého dolního rohu dotykové obrazovky a poté vyberte:

Zpráva  
BT audio

Hlasové příkazy ovládání přenosu zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth
Image Shown Without Description  Systém hlasového ovládání umožňuje ovládat média pomocí jednoduchých hlasových příkazů. Chcete-li například změnit skladby, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a postupujte podle výzev systému.
Audio vstup
POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Namísto toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.
POZOR   POZOR:  Z bezpečnostních důvodů nepřipojujte ani nenastavujte přenosný hudební přehrávač během jízdy.
POZOR   POZOR:  Za jízdy mějte přenosný hudební přehrávač uložen na bezpečném místě, například na středové konzole nebo v odkládací přihrádce. V případě srážky nebo prudkého brzdění se mohou tvrdé předměty snadno vymrštit a způsobit vážné zranění. Prodlužovací kabel audiojednotky musí být dostatečně dlouhý, aby mohl být přenosný hudební přehrávač při jízdě bezpečně uložen.

Image Shown Without Description
Externí zvukový vstup umožňuje přehrávání hudby z přenosného hudebního přehrávače z reproduktorů vozidla. Tento vstup se nachází ve středové konzole.
Stiskněte levý dolní roh dotykové obrazovky a poté vyberte Line In.
Chcete-li použít funkci externího vstupu, musí přenosný přehrávač umožňovat připojení sluchátek a být zcela nabitý. Potřebujete rovněž prodlužovací zvukový kabel se stereo konektory velikosti 1/8 palce (3,5 mm) na obou koncích.
  1. Vypněte motor, rádio a přenosný hudební přehrávač. Zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku přesuňte do polohy P.
  1. Jeden konec prodlužovacího zvukového kabelu zastrčte do výstupu pro sluchátka na přehrávači, druhý konec zastrčte do některého ze vstupů na středové konzole.
  1. Stiskněte levý dolní roh dotykové obrazovky. Vyberte naladěnou stanici FM nebo disk CD (pokud je již disk CD vložen v systému).
  1. Nastavte požadovanou hlasitost.
  1. Zapněte přenosný hudební přehrávač a nastavte hlasitost na ½ maximální úrovně.
  1. Stiskněte levý dolní roh dotykové obrazovky. Poté vyberte možnosti:

Položka nabídky  
Line in
Zvuk by měl znít z přenosného přehrávače, ačkoli hlasitost může být nízká.   Upravte nastavení zvuku na přenosném hudebním přehrávači tak, aby odpovídalo úrovni hlasitosti stanice FM, střídavým použitím ovládacích prvků.  

Řešení problémů
  • Nepřipojujte vstupní zvukový konektor do výstupní linky. Konektor funguje správně pouze se zařízeními, která jsou vybavena výstupem pro sluchátka s ovládáním hlasitosti.
  • Nenastavujte vyšší hlasitost na přenosném hudebním přehrávači, než je nutné pro dosažení shodné hlasitosti s diskem CD nebo rádiem FM, jinak může docházet ke zkreslení a zhoršení kvality zvuku.
  • Pokud je přehrávání hudby zkreslené i při nižších úrovních hlasitosti, snižte hlasitost přenosného hudebního přehrávače. Pokud problém přetrvává, vyměňte nebo dobijte baterie v přenosném hudebním přehrávači.
  • Při ovládání přenosného hudebního přehrávače postupujte stejným způsobem jako při použití sluchátek. Externí vstup neumožňuje ovládání (např. přehrání či pozastavení) připojeného přenosného hudebního přehrávače.