Stisknutím pravého dolního rohu dotykové obrazovky přejdete na funkce regulace klimatu. V závislosti na výrobní řadě vozidla a volitelné výbavě se může obrazovka regulace klimatu lišit od obrazovky, která je zde znázorněna.
Poznámka:   Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a stupni Celsia.   Viz   Nastavení
Image Shown Without Description
AVypínač: Stisknutím systém vypnete nebo zapnete. Pokud systém vypnete, nebude moci venkovní vzduch proudit do vozidla.
BNastavení spolujezdce: Upravte teplotu stisknutím tlačítek + nebo –.
Vyhřívání sedadla (je-li součástí výbavy) zapnete a vypnete stisknutím ikony vyhřívání sedadla.
Ventilaci sedadla (je-li součástí výbavy) zapnete a vypnete stisknutím ikony ventilace sedadla.
DUAL: Stisknutím zapnete ovládání teploty pro spolujezdce.
CRychlost ventilátoru: Upravte rychlost ventilátoru stisknutím tlačítek + nebo -.
DRecirkulovaný vzduch: Stisknutím zapnete nebo vypnete funkci recirkulace vzduchu, což může zkrátit čas nutný k ochlazení interiéru a rovněž pomáhá snížit pronikání venkovního zápachu do interiéru. Funkce recirkulace vzduchu se rovněž aktivuje automaticky při volbě funkcí Max. klimatizace a Max. odmrazování a lze ji aktivovat ručně v libovolném režimu proudění vzduchu s výjimkou odmrazování. K vypnutí funkce může dojít ve všech režimech kromě Max. klimatizace a Max. odmrazování z důvodu zamezení zamlžování.
EMAX A/C: Stisknutím aktivujete ochlazování vozidla s recirkulovaným vzduchem. Dalším stisknutím obnovíte normální funkci klimatizace. Max. klimatizace rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce a pomáhá omezit pronikání zápachů do vozidla. Max. klimatizace je ekonomičtější a účinnější než normální režim klimatizace.
FA/C: Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu. Klimatizace se aktivuje automaticky při zapnutí funkcí Max. klimatizace, odmrazování a větrání prostoru pro nohy s odmrazováním.
GAUTO: Stisknutím aktivujete automatickou funkci; poté nastavte teplotu pomocí regulace teploty. Systém automaticky ovládá rychlost ventilátoru, rozvod vzduchu, zapínání a vypínání klimatizace a použití čerstvého nebo recirkulovaného vzduchu.
HVyhřívání zadního okna: Stisknutím tlačítka zapnete či vypnete vyhřívání zadního okna.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
IMax. odmrazování: Rozvádí venkovní vzduch přes větrací otvory u čelního skla a automaticky zapne klimatizaci. Ventilátor se nastaví na nejvyšší možné otáčky a teplota na hodnotu HI. S tímto nastavením rozvodu vzduchu není možné zvolit recirkulaci vzduchu ani ručně upravit rychlost ventilátoru a teplotu.
JVyhřívání čelního skla: Stisknutím tlačítka zapnete vyhřívání, které čelní sklo zbaví tenké vrstvy námrazy a zamlžení.
KRuční ovládání rozvodu vzduchu:
Prostor pro nohy a odmrazování: Rozvádí vzduch přes větrací otvory odmrazovače čelního skla, větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel a přivádí venkovní vzduch s cílem omezit zamlžování oken.
Panel: Rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce.
Panel a podlaha: Rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce, větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel.
Podlaha: Rozvádí vzduch přes větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel.
Odmrazování: Stisknutím odstraníte z čelního skla zamlžení a jemnou námrazu. Dalším stisknutím obnovíte předchozí volbu proudění vzduchu. Když je odmrazování zapnuto, přivádí venkovní vzduch s cílem omezit zamlžování oken a rozvádí vzduch přes větrací otvory odmrazovače čelního skla a větrací otvory pro odmlžování okna.
LNastavení řidiče: Upravte teplotu stisknutím tlačítek + nebo –.
Vyhřívání sedadla (je-li součástí výbavy) zapnete a vypnete stisknutím ikony vyhřívání sedadla.
Ventilaci sedadla (je-li součástí výbavy) zapnete a vypnete stisknutím ikony ventilace sedadla.
Stisknutím tlačítka MyTemp zvolíte přednastavenou teplotu. Podržením tlačítka MyTemp uložíte novou přednastavenou teplotu.
Vyhřívání volantu (je-li součástí výbavy) zapnete a vypnete stisknutím ikony vyhřívání volantu.
Hlasové příkazy ovládání regulace klimatu
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu. Po výzvě vyslovte některý z následujících příkazů:

Příkazy hlasového ovládání  
Climate on
Climate off
Set temperature
Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15 °C – 30 °C