Poškození laku od odletujících kamínků nebo menší vrypy opravte co nejdříve. U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr výrobků.
Před opravou poškození laku odstraňte nečistoty, jako je např. ptačí trus, míza stromů, nalepený hmyz, asfaltové skvrny, posypová sůl a průmyslový spad.
Před použitím produktů si vždy přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.