POZOR   POZOR:  Když jsou motor nebo chladicí soustava zahřáté, víčko nádržky chladicí kapaliny nesnímejte. Počkejte 10 minut, než chladicí soustava vychladne. Zakryjte víčko nádržky chladicí kapaliny pomocí silné tkaniny, abyste zabránili možnosti opaření, a poté víčko pomalu sejměte. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
POZOR   POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
POZOR   POZOR:  Nezředěná chladicí kapalina je hořlavá a může se vznítit, pokud s ní polijete horký výfuk.

Image Shown Without Description
Ujistěte se, že se hladina chladicí kapaliny v nádržce nachází mezi značkami MIN a MAX. Pokud je hladina chladicí kapaliny na značce MIN, pod ní nebo je nádržka prázdná, neprodleně doplňte chladicí kapalinu.   Viz   Kapacity a specifikace
Poznámka:   Po zahřání se objem chladicí kapaliny zvětší.Hladina může stoupnout nad značku MAX.
Doplňování chladicí kapaliny
  1. Demontujte víčko plnicího hrdla.
  1. Doplňte chladicí kapalinu motoru po značku MAX. Nepřeplňujte nádržku.
  1. Nasaďte víko nádržky chladicí kapaliny. Otáčejte víkem ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Poznámka:   Doplňte směs nemrznoucí kapaliny a vody v poměru 50/50 nebo předem zředěnou chladicí kapalinu se správnou specifikací.   Viz   Kapacity a specifikace
Poznámka:   V nouzových situacích stačí do chladicí soustavy doplnit větší množství vody, abyste mohli dojet do nejbližšího servisu.
Poznámka:   Delší používání nesprávného poměru směsi chladicí kapaliny může vést k poškození motoru, jako např. ke korozi, přehřívání nebo zamrzání.Jakmile dojedete do servisu, potřebujete kvalifikovanou pomoc.
  1. Vypusťte chladicí soustavu.
  1. Chemicky vyčistěte soustavu chlazení.
  1. co nejdříve systém naplnit novou chladicí kapalinou.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK