POZOR   POZOR:  Je extrémně nebezpečné vézt cestující v nákladovém prostoru nebo jiném prostoru uvnitř či vně vozidla, který není k tomuto účelu určen. Cestující, kteří se za jízdy nachází v těchto oblastech, mohou být při srážce vážně zraněni nebo mohou dokonce zemřít. Nevozte cestující v žádné části vozidla, která není vybavena sedadly a bezpečnostními pásy. Všichni cestující musí sedět na sedadle a mít řádně zapnutý bezpečnostní pás. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Nezapomeňte zavřít a zajistit zadní výklopné dveře, aby se do vozidla nedostaly výfukové plyny. Mimo to zajistíte, aby z vozidla nemohli vypadnout cestující nebo předměty. Je-li nutné jet s otevřenými zadními výklopnými dveřmi, ponechte otevřené také ventilační otvory nebo okna, aby do kabiny mohl proudit čerstvý vzduch. Nedodržíte-li tento pokyn, může dojít k vážnému zranění.

Poznámka:   Při otevírání nebo zavírání zadních výklopných dveří v garáži nebo jiné uzavřené oblasti buďte opatrní, aby nedošlo k poškození zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Z okna ani ze zadních výklopných dveří nesmí vyčnívat žádný předmět (například stojan na kola). Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Poznámka:   Zadní výklopné dveře nesmí být při jízdě otevřené. Mohlo by dojít k poškození zadních výklopných dveří a jejich součástí.
Otevření zadních výklopných dveří
Ručně
Image Shown Without Description
Stisknutím tlačítka v horní části madla zadních výklopných dveří odjistěte zadní výklopné dveře a následně zatáhněte za vnější madlo.
Dálkovým ovládáním
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Zavření zadních výklopných dveří
Image Shown Without Description
Do vnitřní části zadních výklopných dveří je umístěné madlo, aby bylo usnadněno zavírání.