Otevírání kapoty
Image Shown Without Description
  1. Uvnitř vozidla zatáhněte za páčku odjišťování kapoty, která se nachází na levé straně přístrojové desky.
Image Shown Without Description
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
  1. Uvolněte západku zámku kapoty zatlačením na sekundární uvolňovací páčku na pravé straně.
Image Shown Without Description
  1. Otevřete kapotu.Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru kapoty ze zajištění a po zapření kapoty ji řádně zajistěte.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK