12voltová napájecí zásuvka se stejnosměrným napětím
POZOR   POZOR:  Nepřipojujte elektrická příslušenství do zásuvky zapalovače. Nesprávné použití zapalovače může způsobit poškození, které není kryto zárukou, a může mít za následek požár nebo vážné zranění.

Poznámka:   Když je zapnuto zapalování, lze napájecí zásuvku používat k napájení zařízení napětím 12 V s maximálním proudovým odběrem 15 A. Po vypnutí zapalování bude elektrické napájení fungovat maximálně po dobu 75 minut.
Poznámka:   Elektrická napájecí zásuvka je určena výhradně k zapojení zástrčky přídavných zařízení. Jakékoliv jiné použití může mít za následek poškození zásuvky a přepálení pojistky.
Poznámka:   Nevěste na zásuvku žádné příslušenství ani držák příslušenství.
Poznámka:   Nepřetěžujte zásuvku ve vozidle nad 12 V ss. Pokud odběr stoupne nad 180 wattů, může dojít k přepálení pojistky.
Poznámka:   Nepoužívejte elektrickou zásuvku k zapojení zapalovače cigaret.
Poznámka:   Nesprávné použití elektrické zásuvky může vést k poškození, které nebude kryto zárukou.
Poznámka:   Když elektrické zásuvky nepoužíváte, musí být krytky zavřené.
Aby bylo možné využívat elektrickou zásuvku v plném rozsahu, musí být motor nastartován.
Opatření předcházející vybití akumulátoru vozidla:
 • Když je motor vypnutý, používejte elektrickou zásuvku pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Zařízení nesmí být v zásuvce zapojeno přes noc ani při dlouhodobém parkování (P) vozidla.
Umístění
Možné umístění elektrických zásuvek:
 • Na středové konzole.
 • Uvnitř středové konzoly.
 • Na zadní straně konzoly.
 • Uvnitř nákladového prostoru.
230voltová napájecí zásuvka (je-li ve výbavě)
POZOR   POZOR:  Nenechávejte elektrické zařízení zapojené v zásuvce, když není používáno. K 230voltové zásuvce nepřipojujte prodlužovací kabel, jelikož by došlo k narušení bezpečnostní ochrany. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí přetížení zásuvky. Při napájení více zařízení může zatížení překročit hranici 150 wattů, což může mít za následek požár nebo zranění.

Poznámka:   Elektrickou zásuvku používejte se spuštěným motorem.
Elektrická zásuvka slouží k napájení elektrických zařízení s příkonem do 150 wattů. Je umístěna na zadní straně středové konzoly.
Kontrolka nacházející se na elektrické zásuvce udává, zda lze zásuvku použít.
Pokud kontrolka na elektrické zásuvce:
 • Svítí = Elektrickou zásuvku lze použít k napájení zařízení.
 • Nesvítí = Elektrická zásuvka není pod napětím a zapalování je vypnuto.
 • Bliká = Došlo k závadě elektrické zásuvky.
V případě překročení limitu zatížení 150 W se elektrická zásuvka dočasně vypne. Pokud doje k přetížení, přehřátí nebo zkratu v zásuvce, přepne se elektrická zásuvka do chybového režimu.
Dojde-li k přetížení nebo ke zkratu, odpojte připojené zařízení a poté vypněte a znovu zapněte zapalování.
V případě přehřátí nechte systém vychladnout. Poté zapalování vypněte a opět zapněte.
Elektrickou zásuvku nepoužívejte k napájení určitých zařízení, jako jsou například:
 • Televizory s obrazovkou CRT.
 • Zařízení s elektromotory, např. vysavače, elektrické pily a jiné elektrické nástroje, nebo kompresorové chladničky.
 • Měřicí zařízení ke zpracování přesných dat, jako například lékařské a měřicí vybavení.
 • Další spotřebiče vyžadující mimořádně stabilní přívod elektrické energie, jako například mikropočítačem řízené elektrické přikrývky nebo lampy s dotykovými snímači.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK