POZOR   POZOR:  Těsnicí materiály na pneumatiky mohou poškodit systém monitorování tlaku v pneumatikách a je třeba je používat pouze v nouzových situacích (defekt pneumatiky), kdy není k dispozici nouzové kolo. Pokud se použití těsnicího materiálu nelze vyhnout, je třeba navštívit autorizovaného prodejce, který v kole vymění snímač systému monitorování tlaku v pneumatikách a dřík ventilu.
POZOR   POZOR:  Poškozený snímač monitorování tlaku v pneumatikách přestane fungovat.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Poznámka:   V případě nasazení náhradního kola se rozsvítí kontrolka systému monitorování tlaku v pneumatikách. Chcete-li zcela obnovit funkčnost monitorovacího systému, všechny pneumatiky vozidla musí být vybaveny snímači na monitorování tlaku.
Pokud při jízdě dojde k defektu pneumatiky, nesešlapujte brzdový pedál příliš prudce. Namísto toho zpomalujte pozvolna. Volant držte pevně a zaparkujte na bezpečném místě u krajnice.
Defekt nechte opravit v autorizovaném servisu, aby nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.   Viz   Systém monitorování tlaku v pneumatikách.  Co nejdříve nahraďte dojezdové náhradní kolo plnohodnotným kolem. Při opravě nebo výměně pneumatiky s defektem nechte v autorizovaném servisu zkontrolovat, zda nedošlo k poškození snímače systému monitorování tlaku v pneumatikách.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky
POZOR   POZOR:  Nedodržení těchto pokynů by mohlo mít za následek zvýšení rizika ztráty kontroly nad vozidlem, zranění nebo dokonce smrti.

Sestavu nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky lze používat jen dočasně. Měli byste ji co nejdříve vyměnit zpět za sestavu silničního kola a pneumatiky stejné velikosti a typu jako v případě silničních pneumatik a kol od společnosti Ford, která byla na vozidle původně namontována. Dojde-li k poškození nestejnorodé náhradní pneumatiky nebo kola, doporučuje se provést jejich výměnu namísto opravy.
Sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky se definuje jako sestava náhradního kola a pneumatiky jiné značky, velikosti a vzhledu než v případě silničních pneumatik a kol. Existují celkem tři typy takových sestav:
1. Nouzové kolo typu T: Tato náhradní pneumatika má udávanou velikost začínající písmenem „T“ a na její bočnici najdete nápis, že je určena pouze k dočasnému použití.
2. Plnohodnotná odlišná rezerva se štítkem na kole: Tato náhradní pneumatika má na kole umístěn štítek s nápisem, že se jedná o sestavu kola a pneumatiky určenou k dočasnému použití.
Při jízdě s jednou z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik nesmíte:
 • Překračovat rychlost 80 km/h.
 • Překračovat maximální přípustné zatížení vozidla uvedené na štítku s bezpečnostními informacemi.
 • Táhnout přívěs.
 • Používat sněhové řetězy na pneumatikách nápravy, kde je daná sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky namontována.
 • Současně používat více nestejnorodých náhradních pneumatik.
 • Používat automyčky.
 • Pokoušet se opravit nestejnorodou náhradní pneumatiku.
Při použití některé z výše uvedených nestejnorodých náhradních pneumatik může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na chodnících,
 • jízdní vlastnosti při zimním počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra,
 • jízdní vlastnosti při použití pohonu všech kol.
3. Plnohodnotná nestejnorodá rezerva bez štítku na kole
Při jízdě se sestavou plnohodnotné nestejnorodé sestavy kola a pneumatiky nesmíte:
 • Překračovat rychlost 113 km/h.
 • Současně používat více sestav nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky.
 • Používat automyčky.
 • Používat sněhové řetězy na pneumatikách nápravy, kde je daná sestava nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky namontována.
Při použití sestavy plnohodnotného nestejnorodého náhradního kola a pneumatiky může dojít ke zhoršení následujících vlastností vozidla:
 • ovladatelnost, stabilita a účinnost brzdění,
 • pohodlí a hlučnost,
 • světlá výška a schopnost zaparkovat na chodnících,
 • jízdní vlastnosti při zimním počasí,
 • jízdní vlastnosti za mokra,
 • jízdní vlastnosti při použití pohonu všech kol.
Při jízdě se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné dbát zvýšené pozornosti v následujících situacích:
 • tažení přívěsu,
 • jízda vozidlem vybaveným karavanovou nástavbou,
 • jízda s vozidly s nákladem na střešním nosiči.
Se sestavou plnohodnotného nestejnorodého kola a pneumatiky je nutné jezdit opatrně a co nejdříve se obrátit na servis.
Postup výměny pneumatik
POZOR   POZOR:  Pokud je jedno z předních kol zvednuto, samotná převodovka nezabrání vozidlu v pohybu nebo ve sklouznutí ze zvedáku, a to ani v případě, že je volicí páka v parkovací poloze (P).
POZOR   POZOR:  Chcete-li při výměně pneumatiky zabránit vozidlu v pohybu, je nutné zatáhnout parkovací brzdu a poté v obou směrech zablokovat příčně protilehlé kolo (na opačné straně a konci vozidla).
POZOR   POZOR:  Vozidlo by mohlo ze zvedáku spadnout a způsobit vážné zranění.
POZOR   POZOR:  Nepokoušejte se vyměnit pneumatiku na straně vozidla, která je orientována k jedoucím vozidlům. Odstavte vozidlo co nejdál od vozovky a zabraňte tak vlastnímu ohrožení jedoucími vozidly při práci se zvedákem a výměně kol.
POZOR   POZOR:  Za účelem snížení rizika zranění dávejte pozor, abyste se při výměně pneumatiky žádnou částí těla nedostali pod vozidlo. Pokud je vozidlo podepřeno zvedákem, nezapínejte motor. Zvedák je určen pouze pro výměnu pneumatiky.

Poznámka:   Ve zvedaném vozidle by se neměli nacházet pasažéři.
Vozidla vybavená plnohodnotnou náhradní pneumatikou:
 1. Zaparkujte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a aktivujte výstražnou funkci směrových světel.
 1. Přesuňte volicí páku do parkovací polohy (P) a vypněte motor. Máte-li vozidlo s manuální převodovkou, po vypnutí motoru přesuňte volicí páku do polohy zpátečky (R).
Image Shown Without Description
 1. Z obou stran zablokujte příčně protilehlé kolo vůči vyměňované pneumatice. Pokud například vyměňujete levou přední pneumatiku, zablokujte pravé zadní kolo.
 1. Vyjměte nástrčný klíč a zvedák z úložného prostoru pod podlahou.
 1. Vyjměte kobercový kryt kola a náhradní pneumatiku.
Image Shown Without Description
 1. Chcete-li vyjmout klíč ze zvedáku, otočte šestihrannou maticí na zvedáku proti směru hodinových ručiček. Tím zvedák spustíte a uvolníte jeho mechanický zámek.
 1. Uvolněte jednotlivé matice kola o jedno otočení proti směru hodinových ručiček, ale ponechte je namontované, dokud kolo nezvednete ze země.
Image Shown Without Description
 1. Místa přiložení zvedáku jsou vidět na výše uvedeném obrázku a jsou znázorněny na žlutém výstražném štítku na zvedáku.
 1. Otáčením držáku zvedáku po směru hodinových ručiček zvednete vozidlo. Jakmile je vypuštěná pneumatika zvednuta nad zem, demontujte matice kola pomocí nástrčného klíče.
Poznámka:   Pokud je na kole nasazena plná poklice, přes níž jsou našroubovány matice, je nutné nejprve odšroubovat matice a až poté poklici sejmout. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu poškození.
 1. Vyměňte vypuštěnou pneumatiku za náhradní. Dřík ventilu je při tom nutné zorientovat směrem ven. Namontujte zpět matice kola tak, aby kolo přiléhalo k náboji. Matice kola plně nedotahujte, dokud kolo nespustíte na zem.
 1. Otáčením rukojeti zvedáku spusťte kolo na zem.
Image Shown Without Description
 1. Odeberte zvedák a zcela dotáhněte matice kola ve vyznačeném pořadí.   Viz   Matice kol
 1. Odložte pneumatiku s defektem, zvedák a nástrčný klíč. Ověřte, zda je zvedák utažený a zda za jízdy nebude drnčet.
Image Shown Without Description
 1. Chcete-li umístit složený klíč na zvedák, dle návodu na obrázku zasuňte držák na podstavci zvedáku do klíče. Natočte klíč směrem nahoru a nastavte takovou výšku zvedáku, při které kolík na klíči zapadne do příslušného otvoru na zvedáku. Ručně dotáhněte šestihrannou matici ve směru hodinových ručiček.
 1. Odblokujte kolo.
Vozidla vybavená nouzovým kolem:
 1. Zaparkujte na rovném povrchu, zatáhněte parkovací brzdu a aktivujte výstražnou funkci směrových světel.
 1. Přesuňte volicí páku do parkovací polohy (P) a vypněte motor. Máte-li vozidlo s manuální převodovkou, po vypnutí motoru přesuňte volicí páku do polohy zpátečky (R).
Image Shown Without Description
 1. Z obou stran zablokujte příčně protilehlé kolo vůči vyměňované pneumatice. Pokud například vyměňujete levou přední pneumatiku, zablokujte pravé zadní kolo.
 1. Vyjměte nástrčný klíč a zvedák z úložného prostoru pod podlahou.
Image Shown Without Description
 1. Chcete-li vyjmout klíč ze zvedáku, otočte šestihrannou maticí na zvedáku proti směru hodinových ručiček. Tím zvedák spustíte a uvolníte jeho mechanický zámek.
Image Shown Without Description
 1. Vyhledejte přístupový otvor navijáku v zadním zavazadlovém prostoru a vložte do něj nástrčný klíč.
 1. Otáčejte nástrčným klíčem proti směru hodinových ručiček a spouštějte náhradní pneumatiku, dokud ji nepůjde posunout dozadu s plně vytaženým kabelem. Vyjměte a uschovejte plastový stabilizační kryt z kabelu držáku. Protáhněte držák středem kola.
 1. Pokud je náhradní pneumatika vybavena zajišťovacím prvkem, nadzvedněte náhradní pneumatiku za jeden konec a vyjměte matici ze zajišťovacího prvku náhradní pneumatiky.
 1. Pokud nevracíte nouzové kolo do úložného prostoru pod podlahou, vytáhněte kabel navijáku do zcela zasunuté polohy.
Poznámka:   Plnohodnotná pneumatika se pod vozidlo nevejde. Uložte ji uvnitř vozidla.
 1. Uvolněte jednotlivé matice kola o jedno otočení proti směru hodinových ručiček, ale ponechte je namontované, dokud kolo nezvednete ze země.
Image Shown Without Description
 1. Místa přiložení zvedáku jsou vidět na výše uvedeném obrázku a jsou znázorněny na žlutém výstražném štítku na zvedáku.
 1. Otáčením držáku zvedáku po směru hodinových ručiček zvednete vozidlo. Jakmile je vypuštěná pneumatika zvednuta nad zem, demontujte matice kola pomocí nástrčného klíče.
Poznámka:   Pokud je na kole nasazena plná poklice, přes níž jsou našroubovány matice, je nutné nejprve odšroubovat matice a až poté poklici sejmout. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu poškození.
 1. Vyměňte vypuštěnou pneumatiku za náhradní. Dřík ventilu je při tom nutné zorientovat směrem ven. Namontujte zpět matice kola tak, aby kolo přiléhalo k náboji. Matice kola plně nedotahujte, dokud kolo nespustíte na zem.
 1. Otáčením rukojeti zvedáku spusťte kolo na zem.
Image Shown Without Description
 1. Odeberte zvedák a zcela dotáhněte matice kola ve vyznačeném pořadí.   Viz   Matice kol
 1. Odložte pneumatiku s defektem, zvedák a nástrčný klíč. Ověřte, zda je zvedák utažený a zda za jízdy nebude drnčet.
Image Shown Without Description
 1. Chcete-li umístit složený klíč na zvedák, dle návodu na obrázku zasuňte držák na podstavci zvedáku do klíče. Natočte klíč směrem nahoru a nastavte takovou výšku zvedáku, při které kolík na klíči zapadne do příslušného otvoru na zvedáku. Ručně dotáhněte šestihrannou matici ve směru hodinových ručiček.
 1. Odblokujte kolo.
Chcete-li umístit nouzové kolo zpět do úložného prostoru pod podlahou, použijte následující postup.
 1. Umístěte pneumatiku na plocho tak, aby dřík ventilu směřoval dozadu od vozidla.
 1. Pokud je vozidlo vybaveno zajišťovacím prvkem, umístěte zajišťovací prvek do otvorů pro šrouby na kole a pomocí nástrčného klíče do něj zašroubujte matice.
 1. Umístěte pneumatiku na zem tak, aby dřík ventilu směřoval dolů.
 1. Zasuňte kolo částečně pod vozidlo a namontujte upevňovací prvek středem kola.
 1. Otáčejte rukojetí zvedáku po směru hodinových ručiček, dokud není pneumatika zvednuta do původní polohy pod vozidlem. Poté, co se pneumatika dotkne rámu, je při otáčení rukojetí zvedáku nutné vyvinout výrazně větší sílu. Poté, co je náhradní pneumatika zcela usazena v úložném prostoru pod podlahou, naviják náhradní pneumatiky dvakrát zacvakne.
 1. Ověřte, že pneumatika leží naplocho proti rámu. Zatlačte na pneumatiku a ověřte, že je pevně usazena pod vozidlem. Podle potřeby ji uvolněte a znovu utáhněte. Ujistěte se, že se pneumatika nedotýká nárazníku.
Poznámka:   Nesprávné uložení náhradní pneumatiky může mít za následek poškození kabelu navijáku a ztrátu pneumatiky.
Tento postup kontroly usazení opakujte při servisních úkonech souvisejících s tlakem náhradní pneumatiky a kdykoli dojde ke změně polohy náhradní pneumatiky v důsledku servisních úkonů na jiných součástech.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK