POZOR   POZOR:  Dbejte na to, aby si děti nehrály se střešním oknem, a nenechávejte je ve vozidle bez dozoru. Mohly by se vážně zranit.
POZOR   POZOR:  Při zavírání střešního okna zkontrolujte, zda mu v jeho pohybu nebrání žádná překážka a zda se v jeho blízkosti nenachází děti ani zvířata.

Ovládací prvky střešního okna se nacházejí na stropní konzole a zahrnují funkci otevírání a zavírání jedním stisknutím. Pokud chcete zastavit pohyb při ovládání jedním dotykem, stiskněte ovládací prvek podruhé.
Otevření a zavření střešního okna
Image Shown Without Description
AOtevření střešního okna. Chcete-li střešní okno otevřít, stiskněte a uvolněte ovládací prvek. Střešní okno se zastaví těsně před zcela otevřenou polohou. Stisknutím a uvolněním ovládacího prvku střešní okno otevřete do krajní polohy.
BVyklopení střešního okna. Chcete-li střešní okno vyklopit, stiskněte a uvolněte ovládací prvek.
COtevření sluneční clony. Chcete-li sluneční clonu otevřít, stiskněte a uvolněte ovládací prvek. Sluneční clona se otevře automaticky se střešním oknem. Dále je možné otevřít sluneční clonu se zavřeným střešním oknem. Poznámka: Sluneční clona se zastaví těsně před zcela otevřenou polohou, aby bylo zajištěno pohodlí cestujících na zadních sedadlech. Chcete-li střešní okno otevřít do krajní polohy, stiskněte ovládací prvek znovu.
DZavření sluneční clony. Chcete-li sluneční clonu zavřít, stiskněte a uvolněte ovládací prvek. Pokud je sluneční clona zcela otevřená, zastaví se po překrytí zadní části skla střešního okna. Chcete-li sluneční clonu zcela zavřít, znovu stiskněte a uvolněte ovládací prvek.
EZavření střešního okna. Chcete-li střešní okno zavřít z otevřené nebo vyklopené polohy, stiskněte a uvolněte ovládací prvek.
Ochrana proti přivření
Pokud střešní okno narazí při zavírání na překážku, automaticky se částečně vrátí opačným směrem.
Chcete-li tuto funkci potlačit, stiskněte a podržte ovládací prvek pro zavření střešního okna během dvou sekund po zastavení, které následuje po částečném návratu opačným směrem.