Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Zajistěte děti s výškou do 150 cm ve schválené dětské sedačce na zadním sedadle.
POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

POZOR   POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.
POZOR   POZOR:  Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.
POZOR   POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
POZOR   POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

Poznámka:   Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
Poznámka:   Povinné používání dětských zádržných prostředků se liší podle jednotlivých zemí.
K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské autosedačky certifikované podle normy ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější). U autorizovaného prodejce naleznete velký výběr těchto autosedaček.
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny
Používejte sedačky vhodným způsobem:
Bezpečnostní sedačka pro batolata
Image Shown Without Description
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.
Bezpečnostní sedačka pro děti
Image Shown Without Description
Děti vážící 13 kg až 18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
POZOR   POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.
POZOR   POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás nikdy neveďte pod paží dítěte nebo za jeho zády.
POZOR   POZOR:  Nikdy nepoužívejte za účelem zvýšení polohy dítěte běžné polštáře, knihy nebo ručníky.
POZOR   POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
POZOR   POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech se ujistěte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat opěrky hlavy. Pokud je to potřeba, opěrku hlavy demontujte.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:   Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu obou řad sedadel tak, aby nedocházelo ke kontaktu s nohama dítěte ani jiným cestujícím.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Image Shown Without Description
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, zajistěte pomocí zvýšeného sedadla nebo zvyšovacího sedáku.
Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení vám umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramene vašeho dítěte a pánevní pás pevně přes jeho boky.
Zvýšený sedák (skupina 3)
POZOR   POZOR:  Při použití zvýšeného sedáku je nutné upravit nastavení hlavové opěrky podle polohy při sezení.

Image Shown Without Description
Kotevní body ISOFIX a iSize
POZOR   POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Poznámka:   Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.   Viz   Umístění dětského zádržného systému
Image Shown Without Description
Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro závěsný popruh dětských sedaček vybavených závěsným popruhem se nachází za postranními zadními sedadly.
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
POZOR   POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

Při montáži dětské sedačky vybavené horním upevňovacím popruhem postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
Horní kotevní body upevňovacích popruhů
Image Shown Without Description
Horní kotevní body upevňovacích popruhů jsou na zadní straně opěradel sedadel druhé řady.
  1. Závěsný popruh naveďte pod hlavovou opěrku ke kotevnímu bodu.
Image Shown Without Description
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.
Připevnění dětské sedačky s podpěrným nástavcem
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
POZOR   POZOR:  Ověřte, zda výrobce dětské sedačky doporučuje použití dané sedačky v kombinaci s vaším vozidlem.

Při montáži dětské sedačky vybavené podpěrným nástavcem postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
Image Shown Without Description