Přední snímače jsou aktivní, když se řadicí páka převodovky nachází v jakékoliv poloze kromě polohy parkování (P) a když se vozidlo pohybuje nízkou rychlostí.
Image Shown Without Description
Snímání dosahuje až do vzdálenosti 70 cm od předního nárazníku. Na krajích nárazníku je detekční vzdálenost kratší.
Když se vozidlo blíží k objektu, zazní varovný tón. Když se vozidlo přibližuje k objektu, frekvence varovného tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, když je objekt ve vzdálenosti 30 cm nebo blíže od předního nárazníku.
Systém můžete vypnout pomocí nabídky informačního displeje nebo zprávy, která se zobrazí po zařazení zpátečky (R).   Viz   Všeobecné informace.  Systém vypnete stiskem tlačítka parkovacího asistenta, pokud je jím vozidlo vybaveno.
Indikátor vzdálenosti překážky (je-li ve výbavě)
Systém signalizuje vzdálenost překážky prostřednictvím informačního displeje.
Indikátor se zobrazuje následujícím způsobem:
  • Když se vzdálenost k překážce snižuje, pole indikátoru se rozsvítí a pohybují se směrem k ikoně vozidla.
  • Pokud není detekována žádná překážka, zobrazují se pole indikátoru šedou barvou.
Pokud je zařazena zpátečka (R), poskytuje systém čelního snímání zvukové výstrahy v případech, když vaše vozidlo jede a v detekční oblasti je zjištěna přibližující se překážka. Jakmile vozidlo zastaví, zvuková výstraha po dvou sekundách ustane. Při zařazení zpátečky (R) vždy probíhá vizuální signalizace.
Pokud se převodovka nachází v režimu pro jízdu vpřed (D) nebo jiném režimu umožňujícím jízdu dopředu (např. nízké rychlostní stupně (L), sportovní režim (S), případně je u manuální převodovky zařazen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed), vozidlo se pohybuje rychlostí do 8 km/h a je rozpoznána překážka v detekční oblasti, systém čelního snímání aktivuje zvukovou a vizuální výstrahu. Po dvou sekundách od zastavení vozidla ustane zvuková výstraha a po čtyřech sekundách se ukončí vizuální signalizace. Vizuální signalizace zůstane aktivní, pokud detekované překážky zůstanou blíže než 30 cm.
Pokud je zařazen neutrál (N), systém poskytuje vizuální signalizaci pouze tehdy, když vozidlo jede rychlostí 8 km/h nebo nižší a v detekční oblasti je zjištěna překážka. Po čtyřech sekundách od zastavení vozidla se vizuální signalizace ukončí.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK