Zadní snímače jsou aktivní pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R). Jak se vozidlo přibližuje k překážce, rychlost varovného tónu se zvyšuje. Varovný tón zní nepřetržitě, pokud je vzdálenost od překážky menší než 30 cm. Pokud je detekována nepohybující se nebo ustupující překážka ve vzdálenosti větší než 30 cm od okrajů nárazníku, zvukový signál zazní pouze na dobu tří sekund. Když systém zaznamená přibližující se objekt, varovný tón zazní znovu.
Image Shown Without Description
Snímání dosahuje až do vzdálenosti 1,8 m od zadního nárazníku. Na vnějších okrajích nárazníku může být detekční vzdálenost kratší.
Po přesunutí volicí páky do polohy zpátečky (R) systém rozpoznává určité překážky za předpokladu, že:
  • Vozidlo se pohybuje směrem ke stojící překážce rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo se nepohybuje nebo se pohybující překážka přibližuje k zadní straně vozidla rychlostí 5 km/h nebo nižší.
  • Vozidlo se pohybuje rychlostí menší než 5 km/h a směrem k jeho zadní straně se přibližuje překážka rychlostí menší než 5 km/h.
Systém vydává zvukové výstrahy pouze v případě, že se vozidlo pohybuje, nebo v případě, že vozidlo stojí a zjištěná překážka se nachází méně než 30 cm od jeho nárazníku.
Indikátor vzdálenosti překážky (je-li ve výbavě)
Systém signalizuje vzdálenost překážky prostřednictvím informačního displeje. Indikátor vzdálenosti se zobrazí, když zařadíte zpátečku (R).
Indikátor se zobrazuje následujícím způsobem:
  • Když se vzdálenost k překážce snižuje, pole indikátoru se rozsvítí a pohybují se směrem k ikoně vozidla.
  • Pokud není detekována žádná překážka, jsou pole indikátoru tmavá.