Systém postranních snímačů používá snímače na stranách vpředu a vzadu k detekci a mapování překážek v blízkosti boků vozidla. Boční snímače jsou aktivní, když je zařazena jakákoli jiná poloha než parkovací (P).
Poznámka:   Překážka, která vstoupí do oblasti detekce boku vozidla, nebude detekována, pokud není detekována a mapována předním nebo zadním bočním snímačem.
Image Shown Without Description
Dosah systému je do 60 cm od boků vozidla.
Když systém detekuje blízký objekt vedle vozidla, zazní zvuková výstraha. Když se objekt přibližuje k boku vozidla, frekvence opakování zvukové výstrahy se zvyšuje. Frekvence opakování zvukové výstrahy se liší v závislosti na tom, zda je překážka v dráze nebo mimo dráhu jízdy vozidla.
Indikátor vzdálenosti překážky (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Systém signalizuje vzdálenost překážky prostřednictvím informačního displeje.
Když se vzdálenost k překážce snižuje, pole indikátoru se rozsvítí a pohybují se směrem k ikoně vozidla. Pokud není detekována žádná překážka, jsou pole indikátoru zobrazena šedě.
Když zařadíte zpátečku (R), poskytuje systém postranních snímačů zvukovou a vizuální signalizaci vzdálenosti, když se vozidlo pohybuje a jsou detekovány překážky do vzdálenosti 30 cm, nebo pokud jsou detekovány překážky do vzdálenosti 30–60 cm a v dráze jízdy vozidla. Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách od zastavení vozidla.
Poznámka:   Vizuální signalizace vzdálenosti zůstane zobrazena, když zařadíte zpátečku (R).
Když zařadíte polohu pro jízdu vpřed (D) nebo jiný režim jízdy vpřed, např. nízkou rychlost (L), sportovní režim (S) nebo rychlostní stupeň pro jízdu vpřed u manuální převodovky, poskytuje systém postranních snímačů zvukovou a vizuální signalizaci vzdálenosti, když se vozidlo pohybuje rychlostí do 12 km/h a jsou detekovány překážky do vzdálenosti 30 cm, nebo pokud jsou detekovány překážky do vzdálenosti 30–60 cm a v dráze jízdy vozidla. Zvuková výstraha přestane znít po 2 sekundách a vizuální signalizace bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.
Poznámka:   Vizuální signalizace vzdálenosti zůstane zobrazena, pokud překážka zůstane blíže než 30 cm.
Pokud je zařazený neutrál (N), poskytuje systém postranních snímačů pouze vizuální signalizaci vzdálenosti, když se vozidlo pohybuje rychlostí do 12 km/h, např. při jízdě z kopce, a jsou detekovány překážky do vzdálenosti 30 cm. Vizuální signalizace vzdálenosti bude ukončena po 4 sekundách od zastavení vozidla.
Pokud není systém postranních snímačů k dispozici, nebudou se pole indikátoru vzdálenosti po stranách zobrazovat.
Systém postranních snímačů není k dispozici za následujících podmínek:
  • Když vypnete systém regulace prokluzu kol.
Pokud neujedete vzdálenost přibližně odpovídající délce vozidla, aby se systém mohl znovu aktivovat, systém postranních snímačů nemusí být k dispozici, a to v následujících případech:
  • Zapnete, vypnete a opět zapnete zapalování.
  • Vozidlo zůstane na místě déle než 2 minuty.
  • Dojde k aktivaci protiblokovacího brzdového systému.
  • Dojde k aktivaci systému regulace prokluzu kol.