Všeobecná informace
Systém nebude funkční, pokud:
  • autobaterie je vybitá;
  • jsou zaplněny frekvence pasivního klíče;
  • je vybitá baterie pasivního klíče.
Poznámka:   Pokud systém nefunguje, vozidlo je nutné odemykat a zamykat pomocí dříku klíče.
Systém umožňuje řidiči ovládat vozidlo bez použití klíče a dálkového ovládání.
Image Shown Without Description
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Nachází se přibližně 1 m od klik předních dveří a zadních výklopných dveří.
Poznámka:   Pokud je pasivní klíč blízko kovových předmětů nebo elektronických zařízení, jako jsou klíče nebo mobilní telefony, nemusí být systém funkční.
Pasivní klíč
Poznámka:   Aby bylo možné zamknout nebo odemknout vozidlo, musí být v dosahu detekce dveří platný pasivní klíč pro bezklíčový systém.
Vozidlo lze zamknout a odemknout pomocí pasivního klíče.* Pasivní klíč můžete používat jako dálkové ovládání.   Viz   Zamykání a odemykání
Odemykání vozidla
Poznámka:   Pokud bylo vozidlo uzamknuto déle než tři dny, přejde systém do úsporného režimu. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím. Je-li vozidlo odemknuto v tomto režimu, reakční doba systému může být o něco delší než normálně. Úsporný režim ukončíte odemknutím vozidla.
Image Shown Without Description
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se po dobu několika sekund dotkněte zamykacího snímače na vnější straně kliky dveří a potom zatáhněte za kliku dveří, abyste vozidlo odemkli. Nesmíte se však zároveň dotknout uzamykacího snímače ani tahat za kliku příliš rychle, neboť vozidlo může zůstat zamknuto. Při odemykání vašeho vozidla je nutná malá prodleva, aby vaše vozidlo ověřilo pasivní klíč.
Odemknutí pouze dveří řidiče
Systém lze naprogramovat tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče.   Viz   Dálkové ovládání
Je-li funkce odemykání přeprogramována tak, aby se odemykaly pouze dveře řidiče, dojde k následující situaci:
  • Pokud jako první otevřete dveře řidiče, zůstanou zbylé dveře zamknuté. Všechny ostatní dveře lze odemknout zevnitř vozidla stisknutím tlačítka odemykání. Ostatní dveře je možné odemknout také jednotlivě zatažením za vnitřní kliku na daných dveřích.
  • Pokud jako první otevřete dveře spolujezdce, odemknou se také všechny ostatní dveře.
Zamykání vozidla
Poznámka:   Pokud nestisknete snímač zamykání, vozidlo zůstane odemknuté.
Poznámka:   U některých vozidel jsou snímače zamykání umístěny ve všech čtyřech dveřích.
Poznámka:   Při zamykání vozidla nedržte kliku.
Poznámka:   Povrch kliky udržujte čistý, aby systém fungoval správně.
Image Shown Without Description
S pasivním klíčem, který se nachází do 1 m od vozidla, se dotkněte po dobu cca jedné sekundy zamykacího snímače na vnější straně kliky, abyste vozidlo zamkli. Nesmíte se však zároveň dotknout uzamykacího snímače na zadní straně kliky, neboť vozidlo může zůstat zamknuto. Po uzamknutí můžete okamžitě zatáhnout za kliku dveří, čímž si ověříte, že zamknutí proběhlo a vozidlo se omylem neodemklo.
Jedním dotykem v místě snímače zamykání aktivujete centrální zamykání a alarm. Dvěma dotyky během tří sekund aktivujete v místě snímače zamykání dvojité zamykání a alarm.
Otevření zadních výklopných dveří
Poznámka:   Pokud jsou dveře vozu zamčené a zavřete zadní výklopné dveře s pasivním klíčem uvnitř zavazadlového prostoru, tak se zadní výklopné dveře znovu otevřou.
Poznámka:   Je-li v detekčním dosahu zadních výklopných dveří druhý platný pasivní klíč, lze zadní výklopné dveře normálně zavřít.
Stiskněte uvolňovací tlačítko zadních výklopných dveří, abyste zadní výklopné dveře otevřeli.
Zablokování pasivních klíčů
Pokud po uzamknutí vozidla zůstanou v interiéru nějaké pasivní klíče, budou zablokovány.
Zablokované klíče nemohou být použity k zapnutí zapalování nebo nastartování motoru.
Abyste je mohli znovu používat, musíte aktivovat všechny pasivní klíče.
Pasivní klíče aktivujete tak, že vozidlo odemknete nezablokovaným pasivním klíče nebo dálkovým ovládáním.
Všechny zablokované pasivní klíče budou po zapnutí zapalování nebo nastartování vozidla platným klíčem opět aktivovány.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Image Shown Without Description
 Ke dříku se dostanete tak, že posunete pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočíte kryt.Viz   Dálkové ovládání
Poznámka:   Vložkou zámku je vybavena pouze klika dveří řidiče.