POZOR   POZOR:  Přední sedadlo ani jeho opěradlo nenastavujte za jízdy. Mohlo by totiž dojít k náhlému pohybu sedadla, které by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.
POZOR   POZOR:  Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo žádný náklad ani jiné předměty.

Missing Image
Elektricky nastavitelná bederní opěrka
Missing Image
Tvarovaná přední sedadla Active Motion
Poznámka:   Masážní systém se vypne po 20 minutách.
Poznámka:   Motor musí běžet nebo vozidlo musí být v režimu příslušenství, aby bylo možné aktivovat sedadla.
Poznámka:   Počkejte několik sekund, aby se daná volba mohla aktivovat. Masáž opěradla a masáž sedáku nemůže fungovat současně.
Missing Image
  Masážní režim   Režim bederní opěrky a bočních opěrek  
A   Nastavení intenzity masáže zad   Horní bederní opěrka  
B   Snížení intenzity masáže a vypnutí1   Snížení bederní opěrky  
C   Nastavení intenzity masáže sedáku   Spodní část bederní opěrky2  
D   Zvýšení intenzity masáže   Zvýšení bederní opěrky  
E   Zapnuto a vypnuto   -  

1Masážní funkce se přepne do alternativního masážního režimu s nastavením intenzity masáže zad. Funkce bederní opěry páteře se přepne na režim střední bederní.
2Po druhém stisknutí tlačítka C můžete nastavit boční opěrku opěradla. Stisknutím C potřetí seřídíte sedák.
Nastavení této funkce můžete upravovat také na dotykové obrazovce.
Missing Image  Stiskněte ikonu nabídky nastavení a poté zvolte možnost Vozidlo. Zvolte tvarovaná sedadla.
Po zapnutí zobrazí systém pokyny k nastavení bederní opěrky vašeho sedadla nebo k nastavení masážní funkce.
Postup úpravy nastavení bederní opěrky:
  1. Zvolte požadované sedadlo.
  1. Tlačítky + a - upravte intenzitu v oblasti bederní opěrky.
Postup úpravy nastavení masážní funkce:
  1. Stiskněte ikonu nabídky nastavení a poté zvolte možnost Vozidlo. Zvolte tvarovaná sedadla.
  1. Zvolte požadované sedadlo.
  1. Stiskněte možnost OFF (Vypnuto), LO (Nízké) nebo HI (Vysoké).