POZOR   POZOR:  Přední sedadlo ani jeho opěradlo nenastavujte za jízdy. Mohlo by totiž dojít k náhlému pohybu sedadla, které by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem.
POZOR   POZOR:  Než sedadlo vrátíte do původní polohy, nepokládejte za opěradlo žádný náklad ani jiné předměty.

Image Shown Without Description
Elektricky nastavitelná bederní opěrka
Image Shown Without Description
Tvarovaná přední sedadla Active Motion (je-li ve výbavě)
Poznámka:   Masážní systém se vypne po 20 minutách.
Poznámka:   Motor musí běžet nebo vozidlo musí být v režimu příslušenství, aby bylo možné aktivovat sedadla.
Poznámka:   Počkejte několik sekund, aby se daná volba mohla aktivovat. Masáž opěradla a masáž sedáku nemůže fungovat současně.
Image Shown Without Description
  Masážní režim   Režim bederní opěrky a bočních opěrek  
A   Nastavení intenzity masáže zad   Horní bederní opěrka  
B   Snížení intenzity masáže a vypnutí1   Snížení bederní opěrky  
C   Nastavení intenzity masáže sedáku   Spodní část bederní opěrky2  
D   Zvýšení intenzity masáže   Zvýšení bederní opěrky  
E   Zapnuto a vypnuto   -  

1Masážní funkce se přepne do alternativního masážního režimu s nastavením intenzity masáže zad. Funkce bederní opěry páteře se přepne na režim střední bederní.
2Po druhém stisknutí tlačítka C můžete nastavit boční opěrku opěradla. Stisknutím C potřetí seřídíte sedák.
Nastavení této funkce můžete upravovat také na dotykové obrazovce.
Image Shown Without Description  Stiskněte ikonu nabídky nastavení a poté zvolte možnost Vozidlo. Zvolte tvarovaná sedadla.
Po zapnutí zobrazí systém pokyny k nastavení bederní opěrky vašeho sedadla nebo k nastavení masážní funkce.
Postup úpravy nastavení bederní opěrky:
  1. Zvolte požadované sedadlo.
  1. Tlačítky + a - upravte intenzitu v oblasti bederní opěrky.
Postup úpravy nastavení masážní funkce:
  1. Stiskněte ikonu nabídky nastavení a poté zvolte možnost Vozidlo. Zvolte tvarovaná sedadla.
  1. Zvolte požadované sedadlo.
  1. Stiskněte možnost OFF (Vypnuto), LO (Nízké) nebo HI (Vysoké).