Image Shown Without Description
Poznámka:   Před vložením klíče do jakéhokoliv zámku zkontrolujte, zda je klíč čistý.
Poznámka:   Jestliže motor neběží, nenechávejte klíček v zapalování po zbytečně dlouhou dobu. Cílem tohoto opatření je ochrana autobaterie před vybitím.
Vypnutí zapalování
Otočte klíček do polohy 0.
Přepnutí zapalování do režimu napájení příslušenství
 Otočte klíček do polohy I.Elektrické příslušenství, například autorádio, je funkční i při vypnutém motoru.
Zapnutí zapalování
 Otočte klíček do polohy II. Všechny obvody a příslušenství jsou zapnuty a rozsvítí se výstražné kontrolky.