POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud se tímto varováním nebudete řídit, může se podstatně zvýšit riziko zranění nebo smrti.
POZOR   POZOR:  Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a dávat pozor na prodlouženou brzdnou dráhu a obtížnější řízení.
POZOR   POZOR:  Pokud je vaše vozidlo vybaveno zámkem řízení, ujistěte se, že je při tažení zapnuté zapalování do první nebo druhé polohy.
POZOR   POZOR:  Nadměrné napětí vlečného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
POZOR   POZOR:  V případě, že je vozidlo taženo, zařaďte neutrál. Pokud se nebudete řídit tímto varováním, může dojít k poškození převodovky a havárii nebo zranění.

Rozjeďte se pomalu a plynule, abyste neškubnuli s taženým vozidlem.
Smíte používat pouze vlečné oko dodané s vozidlem.   Viz   Body pro tažení
Vlečná lana nebo pevné tažné tyče je nutné umístit na stejnou stranu vozidel. Například pravý zadní vlečný bod připojte k pravému přednímu vlečnému bodu.
Je nutné použít vlečné lano nebo pevnou tažnou tyč, jejichž síla odpovídá hmotnosti tažného a taženého vozidla.
Hmotnost taženého vozidla nesmí být vyšší než hmotnost vozidla, které táhne.
Nepřekračujte 50 km/h.   Viz   Tažení vozidla po vlastní ose - Automatická převodovka