Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla. Dojde-li ke spuštění poplachu, bude znít houkačka a aktivují se výstražná světla.
Pokud máte podezření na závadu poplašného zařízení, zavezte všechna dálková ovládání do autorizovaného servisu.
Aktivace poplašného zařízení
Poplašné zařízení aktivujete zamknutím vozidla.   Viz   Dveře a zámky
Deaktivace poplašného zařízení
Vozidla bez bezklíčového otevírání dveří
Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří pomocí klíče a zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Vozidla s bezklíčovým otevíráním dveří
Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být přítomen platný pasivní klíč. Viz  Keyless Entry - Vehicles With: Keyless Entry .