Výklopný klíč s dálkovým ovládáním
Dřík klíče lze použít k nastartování a k odemčení nebo zamčení dveří řidiče zvenčí. Vysílací část funguje jako dálkové ovládání.
Missing Image
Klíč uvolníte stisknutím tlačítka. Po použití podržte tlačítko a sklopte klíč zpět do původní polohy.
Missing Image
Poznámka:   Společně s klíči od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů. Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Pasivní klíč
Missing Image
Pasivním klíčem lze ovládat elektrické zámky. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelný dřík
Pasivní klíč rovněž obsahuje odnímatelný mechanický dřík, který lze použít k odemknutí dveří řidiče.
Missing Image
Ke dříku se dostanete tak, že posunete pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočíte kryt.
Missing Image
Poznámka:   Společně se záložním klíčem od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů. Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Použití dříku klíče
Vložka zámku se nachází pod krytkou ve dveřích řidiče.
Sejmutí krytky:
Missing Image
 1. Dřík klíče vložte do otvoru ve spodní části kliky a zatlačte s ním směrem nahoru.
 1. Zatímco budete dříkem tlačit nahoru, odjistěte krytku posunutím směrem k zádi vozu. Opatrně přitom vytáhněte klíč.
Nasazení krytky:
Missing Image
 1. Krytku umístěte těsně vedle vložky zámku (ze strany od zádě vozu).
 1. Zatlačte na krytku a zároveň ji posuňte směrem k přídi vozu. Při zajištění může krytka cvaknout.
Než budete zkoušet posouvat krytku směrem k zádi vozu, ověřte, že je krytka správně nasazena.
Výměna baterie dálkového ovládání
Poznámka:   Při likvidaci baterií dálkového ovládání dodržujte místní předpisy.
Poznámka:   Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:   Po výměně baterie není nutné dálkové ovládání přeprogramovávat, mělo by fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovládání téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Výklopný klíč s dálkovým ovládáním
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2032 nebo odpovídající.
Před zahájením výměny odjistěte stisknutím tlačítka klíč.
Missing Image
 1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a jemně zatlačte na sponu.
 1. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.
Missing Image
 1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
Poznámka:   Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
 1. Plochý šroubovák vložte na místo znázorněné na obrázku.
Missing Image
 1. Demontujte baterii.
 1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
 1. Kryt baterie vraťte na své místo.
Pasivní klíč
Dálkové ovládání využívá dvě 3voltové lithiové baterie mincového typu CR2025 nebo odpovídající.
Missing Image
 1. Posuňte pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočte kryt.
Missing Image
 1. Do otvoru vložte minci a jejím otočením od sebe oddělte části pouzdra.
Missing Image
 1. Vyjměte baterie.
 1. Vložte nové baterie tak, aby kladným pólem (+) směřovaly k sobě.
Poznámka:   Nezapomeňte mezi baterie vložit oddělovač.
 1. Sestavte pouzdro a nasaďte kryt.
Paměťová funkce
Po naprogramování paměťové pozice výklopný klíč s dálkovým ovládáním nebo pasivní klíč při odemknutí vozu vyvolá z paměti polohu sedadla řidiče a vnějšího zpětného zrcátka. Dále vyvolá z paměti polohu elektricky nastavitelného sloupku a pedálu.   Viz   Paměťová funkce