Obvodový alarm
Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla.
Snímače interiéru
Vnitřní snímače se nachází na stropní konzole.
Po zamknutí vozidla a aktivaci poplašného zařízení začnou snímače sledovat jakýkoliv pohyb uvnitř vozidla.
Poznámka:   Interiérové snímače nezakrývejte.
Snímače náklonu
Po zamknutí vozidla a aktivaci poplašného zařízení začnou snímače sledovat pokusy o zvednutí vozidla, například za účelem demontáže kola nebo odtažení automobilu.
Siréna se záložní baterií (je-li ve výbavě)
Dalším poplašným zařízením je siréna s vlastní baterií. Tato siréna se rozezní při odpojení akumulátoru vozidla nebo když je sama odpojena. Tento systém se aktivuje, když vypnete zapalování a zamknete vozidlo.
Spuštění alarmu
Je-li poplašné zařízení aktivováno, spouští se poplach těmito způsoby:
  • Pokud dojde k otevření dveří, zadních výklopných dveří nebo kapoty bez pomoci správného klíče nebo dálkového ovládání.
  • Pokud zapnete zapalování bez správně nakódovaného klíče.
  • Pokud interiérové snímače zaznamenají pohyb ve vozidle.
  • Pokud snímače náklonu zaznamenají pokus o zvednutí vozidla.
  • Pokud někdo odpojí akumulátor vozidla nebo baterii záložní sirény.
Dojde-li ke spuštění poplachu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a po dobu 5 minut budou blikat výstražná světla.
Jakýkoliv další výše uvedený pokus opětovně spustí poplach.
Plná a snížená ochrana
Plná ochr.
Plná ochrana je standardním nastavením.
Při plné ochraně jsou po zapnutí alarmu aktivovány snímače interiéru.
Poznámka:   Nezapínejte plnou ochranu poplašným zařízením, pokud jsou ve vozidle cestující, zvířata nebo jiné pohybující se objekty.
Snížená ochrana
Při snížené ochraně jsou po zapnutí alarmu deaktivovány snímače náklonu a interiéru.
Výběr plné nebo snížené ochrany
Na informačním displeji můžete vybrat úplnou nebo sníženou ochranu.   Viz   Všeobecné informace
Dotaz při odchodu (volitelná výbava)
 Alarm je možné nastavit tak, že se informační displej pokaždé zeptá, jaký režim ochrany si přejete nastavit.Viz   Všeobecné informace
Aktivace poplašného zařízení
Alarm se aktivuje, když vypnete zapalování a zamknete vozidlo.   Viz   Dveře a zámky
Deaktivace poplašného zařízení
Vozidla bez bezklíčového otevírání dveří
Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří pomocí klíče a zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Obvodový alarm
Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím dveří pomocí dálkového ovládání.
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být přítomen platný pasivní klíč.   Viz   Bezklíčový systém
Poplašné zařízení první kategorie
Poplach vypnete a ztišíte odemknutím dveří a zapnutím zapalování nebo odemknutím bočních nebo zadních výklopných dveří pomocí dálkového ovládání.
Poznámka:   V dosahu detekce těchto dveří musí být přítomen platný pasivní klíč.   Viz   Bezklíčový systém