POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Image Shown Without Description
SYNC je komunikační systém spolupracující s mobilními telefony se zařízením Bluetooth a přenosnými mediálními přehrávači.
Slouží k:
 • zahajování a příjmu hovorů,
 • přístupu k hudbě v přehrávači médií a jejímu přehrávání,
 • ovládání nouzového asistenta a aplikací prostřednictvím systému SYNC Applink*,
 • přístupu ke kontaktům v telefonním seznamu a hudbě pomocí hlasových příkazů,
 • vysílání hudby z připojeného mobilního telefonu,
 • nastavení šablon textové zprávy (pokud vaše zařízení tuto funkci podporuje),
 • použití pokročilého systému rozpoznávání hlasu,
 • nabíjení zařízení USB (pokud vaše zařízení tuto funkci podporuje).
* Takto označené funkce nejsou k dispozici ve všech zemích a mohou vyžadovat aktivaci. Aplikace dostupné pro systém AppLink se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Před připojením k systému SYNC si přečtěte příručku k připojovanému zařízení.
Podpora
Další podporu vám poskytne autorizovaný prodejce. Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Bezpečnostní informace
POZOR   POZOR:  Nesoustředěná jízda může mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, nehodu a zranění. Důrazně doporučujeme dbát při používání zařízení, která mohou odpoutat pozornost od řízení, zvýšené opatrnosti. Za bezpečný provoz vozidla je vždy zodpovědný především řidič. Doporučujeme, abyste za jízdy nepoužívali žádné zařízení, které je nutné obsluhovat ručně. Místo toho používejte vždy, když je to možné, systémy hlasového ovládání. Dále nezapomínejte na místní zákony a nařízení, které mohou upravovat používání elektronických zařízení za jízdy.

Pokyny k používání jednotky SYNC:
 • Pokud jsou napájecí šňůry nebo kabely zařízení zlomené, naprasklé nebo poškozené, zařízení nepoužívejte. Kabely opatrně umístěte tak, abyste na ně nešlápli a aby nepřekážely v dráze pedálů, neznemožňovaly nastavování sedadel ani nebránily bezpečnému ovládání vozu.
 • Za extrémních klimatických podmínek nenechávejte přehrávací zařízení ve vozidle – může dojít k jejich poškození. Další informace naleznete v příručce k zařízení.
 • Nepokoušejte se opravovat systém vlastními silami.Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Informace o ochraně soukromí
Po připojení mobilního telefonu k systému SYNC dojde k vytvoření profilu přiřazeného k příslušnému mobilnímu telefonu. Profil je vytvářen za účelem rozšíření nabídky funkcí mobilního telefonu a zajištění účelnějšího ovládání. Profil může kromě jiného obsahovat údaje o telefonním seznamu, textových zprávách (přečtených i nepřečtených) a historii hovorů. včetně historie hovorů z doby, kdy mobilní telefon nebyl připojen k systému. Po připojení přehrávače médií systém vytvoří a uloží rejstřík podporovaného mediálního obsahu. Systém si rovněž udržuje krátký záznam činnosti obsahující údaje o posledních 10 minutách využívání systému. Protokol a další systémová data slouží ke zlepšení chování systému a k usnadnění diagnostiky případných potíží.
Profil mobilního telefonu, rejstřík přehrávače médií a protokol činnosti zůstávají v systému uloženy, dokud je odstraníte. Ve vozidle zůstávají přístupné pouze po připojení mobilního telefonu nebo přehrávače médií. Pokud již nemáte v úmyslu využívat systém nebo vozidlo, doporučujeme provést obnovení továrního stavu, při němž dojde ke smazání všech uložených informací. Viz  SYNC™ . 
Pro přístup k údajům uloženým v systému je vyžadováno speciální vybavení. Je vyžadován také přístup k jednotce SYNC ve vozidle. Společnost Ford nepřistoupí k údajům uloženým v systému bez souhlasu z jiných než zde uvedených důvodů. Mezi situace, kdy je vyžadován přístup k datům v systému, patří nařízení soudu a situace, kdy to budou vyžadovat zákonné předpisy, vládní organizace nebo jiné společnosti jednající z pověření zákona. Další strany mohou o přístup k informacím žádat nezávisle na společnosti Ford. K dispozici jsou další informace o ochraně soukromí. Viz  SYNC™ Applications and Services . 

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK