Tento systém slouží k ovládání funkcí pomocí hlasových příkazů. Díky tomu se budete moct plně soustředit na okolní provoz a nespouštět ruce z volantu.
Zahájení hlasového ovládání
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu. Na displeji se zobrazí seznam dostupných příkazů.

Globální hlasové příkazy  
(cancel | stop | exit)
Tento příkaz slouží k ukončení relace hlasového ovládání. Relaci hlasového ovládání můžete rovněž ukončit stisknutím a přidržením tlačítka hlasového ovládání alespoň na dvě sekundy.  
help
Tento příkaz vám poskytne rady, příklady a pokyny.  
main menu
Tento příkaz znovu zahájí relaci hlasového ovládání od počátečního bodu.  

Užitečné rady
  • V interiéru vozidla by měl být co největší klid. Hluk pronikající do vozu otevřenými okny a vibrace způsobené jízdou po nerovné vozovce mohou bránit správnému rozpoznání vyslovených příkazů.
  • Po stisknutí ikony hlasového ovládání počkejte, než zazní zvukové znamení a na displeji se zobrazí zpráva. Poté vyslovte příkaz. Příkazy vyslovené před touto signalizací systém nezaregistruje.
  • Mluvte přirozeně a mezi slovy dělejte delší přestávky.
  • Systém můžete v průběhu hlášení kdykoli přerušit stisknutím ikony hlasového ovládání.
Systém můžete v průběhu hlášení kdykoli přerušit stisknutím tlačítka hlasového ovládání. Stisknutím a podržením tlačítka hlasového ovládání můžete také kdykoli zrušit hlasové ovládání.
Interakce systému
Systém v závislosti na situaci a nastavené úrovni interakce (nastavení hlasového ovládání) reaguje přehráním zvukových znamení, výzev, otázek a potvrzení vyslovených příkazů. Míru přehrávání pokynů a interakce systému hlasového ovládání si můžete upravit.
K usnadnění používání systému je ve výchozím nastavení aktivována vyšší úroveň interakce. Toto nastavení však můžete kdykoliv změnit.
Nastavení úrovně interakce
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání. Po zaznění výzvy:

Příkaz   Součást  
voice settings
Umožňuje změnu úrovně interakce.  

Poté jeden z následujících příkazů:

Příkaz   Součást  
interaction mode advanced
Méně hlasové interakce, častější výzva zvukovým znamením.  
interaction mode novice
Podrobnější interakce a pokyny.  

Ověřovací výzvy jsou krátké otázky, které systém položí v případě, že si není jistý vaším požadavkem, nebo v případě, že je možné na váš příkaz reagovat více způsoby. Systém se například může zeptat, zda je příkaz telefonu správný.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání. Po zaznění výzvy:

Příkaz   Součást  
voice settings
Umožňuje změnu nastavení potvrzovacích výzev.  

Poté jeden z následujících příkazů:

Příkaz   Součást  
confirmation prompts off
Vybere nejvhodnější příkaz. Občas můžete být požádáni o potvrzení nastavení.  
confirmation prompts on
Ověření hlasového příkazu formou krátkého dotazu.  

Systém vytvoří seznam položek, jež vyslovenému příkazu odpovídají se stejnou pravděpodobností. Je-li tato funkce zapnuta, systém může nabídnout až čtyři možnosti.

Příkaz   Součást  
media candidate lists off
Vybere nejvhodnější možnost ze seznamu návrhu médií. Systém se vás občas může na něco dotázat.  
media candidate lists on
Upřesní hlasový příkaz při návrhu médií.  
phone candidate lists off
Vybere nejvhodnější možnost ze seznamu návrhu kontaktů. Systém se vás občas může na něco dotázat.  
phone candidate lists on
Upřesní hlasový příkaz v rámci kontaktů z mobilního telefonu.  

Změna nastavení hlasového ovládání
Pomocí informačního a zábavního displeje můžete změnit nastavení hlasového ovládání.
Stiskněte tlačítko MENU.
Poté můžete zvolit některou z následujících možností:

Nápravná opatření   Zpráva  
SYNC-Settings
 
Voice settings
Přejde do nabídky možností hlasového ovládání.