Vyhledávání a přehrávání hudebního obsahu uloženého v přehrávači médií prostřednictvím reproduktorů zvukového systému vozidla můžete ovládat pomocí nabídek systému nebo hlasových příkazů. Hudební obsah můžete také třídit a přehrávat podle různých kategorií, například podle interpreta nebo alba.
Systém SYNC je kompatibilní s téměř všemi přehrávači médií včetně zařízení iPod a Zune a s většinou jednotek USB. Systém SYNC podporuje různé formáty zvukových souborů, například MP3, WMA, WAV a ACC.
Ověřte, zda bylo správně naformátováno zařízení USB, a zda má následující specifikace:
 • USB 2.0.
 • Soubor musí mít formát FAT16/32.
Poznámka:   Formát souboru NTFS není podporován.
Formát audio souborů na zařízení USB musí být:
 • MP3.
 • WMA bez ochrany DRM.
 • WAV.
 • AAC.
Připojení přehrávače médií k portu USB
Poznámka:   Pokud je přehrávač médií vybaven vypínačem, ujistěte se, zda je zařízení zapnuté.
Připojení pomocí hlasového ovládání
 1. Zařízení připojte k portu USB vozidla.
 1. Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Hlasové ovládání   Postup a popis  
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
Nyní je možné vyslovením odpovídajících příkazů spustit přehrávání hudby. Prostudujte si seznam příkazů hlasového ovládání přehrávání mediálních souborů.  

Slova uvedená v hranatých závorkách není nutné vyslovovat. Pokud se například zobrazí (USB [stick] | iPOD | MP3 [player]), můžete vyslovit příkaz USB nebo USB stick.
Připojení pomocí nabídky systému
 1. Zařízení připojte k portu USB vozidla.
 1. Podržte tlačítko Media (nachází se vedle displeje zvukového systému) tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí inicializační zpráva.

Položka nabídky   Postup a popis  
Browse USB
V závislosti na počtu multimediálních souborů uložených v připojeném zařízení se může na displeji zobrazit nápis indexing. Po dokončení indexování se na obrazovce znovu zobrazí nabídka přehrávání.  

Vyberte některou z následujících možností:

Položka nabídky  
Play all
Playlists
Songs
Artists
Albums
Genres
Browse USB
Reset USB
Exit

Aktuálně přehrávaný soubor
Kdykoli, když je přehrávána nějaká skladba, můžete stisknout ikonu hlasového ovládání a zeptat se systému „What's playing?“ (Který soubor je právě přehráván?). Systém přečte metadata u přehrávané skladby, pokud jsou vyplněna.
Hlasové příkazy ovládání přehrávání
Image Shown Without Description  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Hlasové ovládání   Postup a popis  
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
Nyní je možné vyslovením odpovídajících příkazů spustit přehrávání hudby.  

Můžete vyslovit libovolný z hlasových příkazů uvedených v závorkách a oddělených znakem |. Například tam, kde se zobrazuje: (co | co to), řekněte: co nebo co to.
Je nutné vyslovit libovolný z hlasových příkazů uvedených mimo závorky. Například tam, kde se zobrazuje: kdo hraje (co | co to) hraje, řekněte: kdo hraje (co nebo co to) hraje.

Hlasové ovládání   Popis a postup  
pause
Pozastaví přehrávání zvuku ze zařízení.  
play
Obnoví přehrávání zvuku ze zařízení.  
play [album] ___
 
play all
Přehraje všechny skladby v zařízení od první po poslední.  
play [artist] ___
 
play [genre] ___
 
play [playlist] ___
 
next [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]
Přehraje další skladbu na aktuálním médiu.  
previous [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]
Přehraje předchozí skladbu na aktuálním médiu.  
[play] (similar music | more like this)
Vytvoří seznam skladeb podobného žánru jako aktuálně přehrávaná skladba.  
play [song | track | title | file] ___
 
repeat off
 
repeat one [on]
Zopakuje přehrávání aktuální skladby.  
shuffle [all] [on]
Přehraje aktuální seznam skladeb v náhodném pořadí. (Tento příkaz některá zařízení nepodporují.)  
shuffle off
 
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this)
Kdykoli, když je přehrávána nějaká skladba, můžete stisknout ikonu hlasového ovládání a zeptat se systému „What's playing?“ (Který soubor je právě přehráván?). Systém přečte metadata vyplněná u přehrávané skladby (jsou-li k dispozici).  

___ je proměnná, což znamená, že na tomto místě můžete vyslovit název skupiny, jméno interpreta, název skladby atp. Například můžete říct „Přehrát interpreta The Beatles“.
Příklady příkazů pro ovládání zařízení USB
Pomocí hlasového ovládání jednotky SYNC lze snadno najít a přehrát požadovanou skladbu. Pokud například máte skladbu s názvem „Penny Lane“ z alba „Magical Mystery Tour“, můžete ji přehrát pomocí následujících příkazů:
 • Přehrát skladbu „Penny Lane“.
 • Přehrát „Penny Lane“.
Pokud chcete přehrát celé album, můžete vyslovit příkazy:
 • Přehrát album „Magical Mystery Tour“.
 • Přehrát „Magical Mystery Tour“.
Bluetooth Audio
Systém dále umožňuje přehrávání hudby z mobilního telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
Funkci přenosu zvuku prostřednictvím rozhraní Bluetooth zapnete stisknutím tlačítka MEDIA (vedle displeje zvukového systému) nebo Source (Zdroj), případně stisknutím tlačítka hlasového ovládání a vyslovením příkazu po zaznění výzvy:

Hlasové ovládání  
Bluetooth (audio | stereo)

Poté jeden z následujících příkazů:

Hlasové ovládání  
pause
play
next [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]
previous [track | title | song | file | podcast | chapter | episode]

Funkce v nabídce médií
V nabídce médií můžete vybrat způsob přehrávání hudby, např. podle interpreta, žánru, náhodně, opakovaně atd. Rovněž můžete vyhledávat podobnou hudbu nebo obnovit index zařízení USB.
Stisknutím tlačítka MEDIA zvolte přehrávání ze zařízení USB.

Zpráva   Popis a postup  
Options
Takto přejdete do nabídky médií.  

Poté jeden z následujících příkazů:

Zpráva   Popis a postup  
Shuffle
Vyberte náhodné přehrávání nebo opakované přehrávání hudby. Vybraná funkce zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete.  
Repeat track
Vyberte náhodné přehrávání nebo opakované přehrávání hudby. Vybraná funkce zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete.  
Similar music
Můžete přehrávat typ hudby, který je podobný aktuálně přehrávanému seznamu skladeb ze zařízení USB. Systém k vytvoření seznamu skladeb využívá metadata uložená u jednotlivých souborů. Systém pak vytvoří nový seznam podobných skladeb a spustí jeho přehrávání. Tuto funkci lze použít jen v případě, že jsou u skladeb vyplněna metadata. Pokud nejsou metadata na některých přehrávačích naplněna, nemusí být skladby dostupné pro rozpoznávání hlasu, nabídku přehrávání a tuto možnost. Nicméně, pokud jsou tyto skladby v přehrávači v režimu velkokapacitního paměťového zařízení, budou skladby dostupné pro rozpoznávání hlasu, nabídku přehrávání a tuto možnost. Nevyplněná metadata systém nahradí údajem „neznámý“.  
Reset USB
Obnoví rejstřík zařízení USB. Po dokončení nového rejstříku můžete vybrat, co z hudební knihovny v zařízení USB chcete přehrát.  

Přístup k hudební knihovně v zařízení USB
 1. Zařízení připojte k portu USB vozidla.
 1. Stiskem tlačítka AUX zvolíte přehrávání ze zařízení USB.

Zpráva   Popis a postup  
Browse USB
Tato nabídka slouží k výběru a přehrávání multimediálních souborů podle interpreta, alba, žánru, seznamu skladeb a skladby nebo také k procházení obsahu zařízení USB.  

Pokud nejsou k dispozici žádné multimediální soubory, zobrazí se na displeji odpovídající hlášení. Jsou-li k dispozici multimediální soubory, můžete zvolit jednu z následujících možností:

Zpráva   Popis a postup  
Play all
Přehrání veškeré indexované hudby uložené v zařízení. Soubory budou přehrány postupně podle číselného pořadí.
 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí název první skladby.
Playlists
Máte přístup k seznamům skladeb ve formátech ASX, M3U, WPL a MTP.
 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
 2. Vyberte požadovaný seznam skladeb a stiskněte tlačítko OK.
Songs
Vyhledání a přehrání konkrétní indexované skladby.
 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
 2. Vyberte požadovanou skladbu a stiskněte tlačítko OK.
Artists
Všechny indexované soubory se seřadí podle jména interpreta. Systém abecedně seřadí všechny soubory interprety a názvy skladeb a poté je přehraje.
 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
 2. Vyberte požadovaného interpreta a stiskněte tlačítko OK.
Albums
Všechny indexované soubory se seřadí podle názvu alba.
 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
 2. Vyberte požadovaná alba a stiskněte tlačítko OK.
Genres
Indexované hudební soubory budou seřazeny podle žánru.
 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
 2. Vyberte požadovaný žánr a stiskněte tlačítko OK.
Browse USB
Procházení všech podporovaných multimediálních souborů uložených v zařízení připojeném k portu USB. Zobrazí se pouze ty multimediální soubory, které jsou podporovány systémem SYNC. Ostatní uložené soubory nebudou k dispozici.
 1. Pokračujte stisknutím tlačítka OK.
 2. Vyhledejte indexované multimediální soubory na jednotce flash a stiskněte tlačítko OK.
Reset USB
Obnoví rejstřík zařízení USB. Po dokončení nového indexu můžete vybrat, co z hudební knihovny v zařízení USB chcete přehrát.  

* Pomocí tlačítek v dolní časti displeje audio jednotky můžete rychle přejít k některé abecední kategorii. K rychlému výběru ze seznamu lze také použít písmena na numerické klávesnici.
Ovládání hlasovými příkazy
Pomocí hlasových příkazů můžete procházet a přehrávat skladby v zařízení USB.
Zařízení připojte k portu USB vozidla.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po výzvě vyslovte některý z následujících příkazů:

Hlasové ovládání  
(browse | search | show) all (album | albums)
(browse | search | show) all (artist | artists)
(browse | search | show) all (genre | genres)
(browse | search | show) all (playlist | playlists)
(browse | search | show) all (song | songs | title | titles | file | files | track | tracks)
(browse | search | show) album ___
(browse | search | show) artist ___
(browse | search | show) genre ___
(browse | search | show) playlist ___

Zvuk Line In
Chcete-li přehrát zvuk ze zařízení Line In, vyslovte příkaz:

Hlasové ovládání  
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)

USB 2 (je-li ve výbavě)
Vozidlo může být vybaveno dalším portem USB. Pokud ano, port USB 1 se nachází vpředu ve spodní části přístrojové desky. Port USB 2 se nachází v odkládací schránce ve středové konzole vozidla.
Ke druhému portu USB můžete připojit další zařízení USB.
Poznámka:   Jednotka SYNC podporuje pouze jedno připojené zařízení se systémem iOS (od společnosti Apple) (to, které bylo připojeno jako první). Pokud připojíte druhé zařízení se systémem iOS, toto zařízení se bude nabíjet, ale nebude z něj možné přehrávat skladby.
Hlasové příkazy pro ovládání zdrojů zvuku
Image Shown Without Description  Systém hlasového ovládání umožňuje přepínat zdroje zvuku pomocí jednoduchých hlasových příkazů.
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění výzvy vyslovte příkaz:

Hlasové ovládání  
(music | audio | entertainment) [system]
Následuje několik příkladů hlasových příkazů, které lze použít.  
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] AM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] AM 2
Bluetooth (audio | stereo)
(disc | CD [player]) play
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM 2
((line | AV | audio video) in | AUX | audio video)
Radio
(USB [stick] | iPod | MP3 [player])
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this)
help

Hlasové příkazy ovládání autorádia
Image Shown Without Description  Pokud posloucháte rádio, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a poté vyslovte libovolný příkaz uvedený v následující tabulce.
Pokud neposloucháte rádio, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění tónu vyslovte:

Hlasové ovládání  
Radio
Poté můžete vyslovit některý z následujících příkazů.  
[tune [to]] AM
[tune [to]] AM1
[tune [to]] AM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] AM 2
[tune [to]] (AM ___ | ___ [AM])
[tune [to]] AM preset ___
[tune [to]] AM1 preset ___
[tune [to]] FM
[tune [to]] FM1
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset)
[tune [to]] FM 2
[tune [to]] (FM ___ | ___ [FM])
[tune [to]] FM (autostore | AST | autoset) preset ___
[tune [to]] FM preset ___
[tune [to]] FM 2 preset ___
[tune [to]] preset ___
tune [radio]
help

Příkazy hlasového ovládání disku CD
Image Shown Without Description  Pokud posloucháte disk CD, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a poté vyslovte libovolný příkaz uvedený v následující tabulce.
Když neposloucháte hudbu z disku CD, stiskněte tlačítko hlasového ovládání a po zaznění tónu řekněte:

Hlasové ovládání  
(disc | CD [player]) play
Poté můžete vyslovit některý z následujících příkazů.  
pause
play
[play] next track
[play] previous track
[play | change to] track [number] ___
repeat (track | song) [on]
*  
repeat folder [on]
repeat off
(shuffle | random | mix) [on | (tracks | songs) [on]]
*  
(shuffle | random | mix) (CD [player] | disc) [on]
(shuffle | random | mix) folder [on]
shuffle off

*Pokud chcete opakovaně či náhodně přehrát určité skladby či složky, použijte následující příkazy.
Zařízení Bluetooth a nastavení systému
Tyto nabídky lze zobrazit pomocí displeje audiojednotky.   Viz   Použití systému SYNC™ spolu s telefonem