POZOR   POZOR:  Tato síť není určena k zadržení objektů při nehodě nebo prudkém brzdění.

Síť na zavazadla – síť na podlahu zavazadlového prostoru
 Síť na zavazadla zajišťuje lehké předměty v zavazadlovém prostoru.Upevněte síť do kotevních bodů.Upevnění sítě proveďte na obou stranách vozidla.
Missing Image
AS upínacími prvky.
BBez upínacích prvků.
Síť na zavazadla – Loadnet
Poznámka:   Síť na zavazadla je možné umístit pouze za sedadlo ve druhé řadě.Síť na zavazadla nelze použít zároveň s krytem prostoru.
Montáž sítě
Missing Image
  1. Stlačte konce horní tyče směrem k sobě a vložte je do držáků v obložení stropu kabiny. Zatlačte tyč směrem vpřed do zúžené části držáků.
Missing Image
  1. Do kotevních bodů pro zavazadla upevněte síť.Viz   Kotevní body v zavazadlovém prostoru
Missing Image
  1. Utáhněte popruhy.
Demontáž sítě
Missing Image
  1. Uvolněte popruhy.
  1. Uvolněte síť z kotevních bodů pro zavazadla.
  1. Demontujte horní tyče.