POZOR   POZOR:  Ověřte, že jsou kolíky řádně zajištěny v otvorech. Nesprávně namontovaný kryt může při prudkém zastavení nebo nehodě způsobit zranění.
POZOR   POZOR:  Na kryt zavazadlového prostoru neumisťujte žádné předměty. Mohly by vám bránit ve výhledu a v případě nehody nebo prudkého brzdění by mohly zranit cestující.

Kryt používejte pouze k zakrytí zavazadlového prostoru.
Image Shown Without Description
Výčnělky na krytu zavazadlového prostoru zasuňte do otvorů nacházejících se v panelech obložení za zadními sedadly.
Manipulace s krytem zavazadlového prostoru:
  1. Zatáhněte zadní okraj krytu zavazadlového prostoru směrem dozadu.
  1. Zajistěte oba konce podpůrných tyčí do otvorů, které se nachází na zadních panelech obložení.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK