POZOR   POZOR:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
POZOR   POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
POZOR   POZOR:  Při využití střešního nosiče doporučujeme náklad rozmisťovat rovnoměrně a udržet jeho těžiště co nejníže. Naložená vozidla s vyšším těžištěm se mohou chovat jinak než vozidla bez nákladu. Při jízdě s výrazně zatíženým vozidlem dbejte mimořádné opatrnosti. Jeďte pomaleji a z důvodu delší brzdné vzdálenosti dodržujte větší odstupy.

Nejvyšší přípustné zatížení střechy činí při rovnoměrném rozložení nákladu:
  • 75 kilogramů u vozidel bez střešního okna,
  • 60 kilogramů u vozidel se střešním oknem.
Poznámka:   Náklad nikdy neumisťujte přímo na střešní panel. Střešní panel není zkonstruován tak, aby na něm bylo možné přepravovat náklad.
Aby systém střešního nosiče správně plnil svou funkci, je nutné položit náklad přímo na příčníky namontované na podélné střešní lišty. Se střešním nosičem doporučujeme používat příčníky z nabídky originálního příslušenství Ford, které jsou navrženy speciálně pro váš typ vozidla.
Náklad vždy bezpečně zajistěte. Bezpečné upevnění nákladu zkontrolujte před jízdou a poté při každé zastávce na čerpací stanici.
Nosiče připojené k tažné tyči
Při použití nosiče připojeného k tažné tyči, zvažte následující:
  • Nepřekračujte maximální přípustné svislé zatížení koule tažného zařízení (hmotnost nosiče a nákladu).
  • Věnujte pozornost specifikacím výrobce nosiče.
  • Pokud používáte nosič kol, je maximální povolený počet kol tři a maximální povolená hmotnost 60 kg.
  • Nejtěžší předměty umístěte nejblíže k vozidlu.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK